Đảng của tổng thống “Người hầu nhân dân” vẫn tiếp tục dẫn đầu chỉ số tín nhiệm của cử tri Ukraina.

Đảng của tổng thống nhận được 47,1% số cử tri dự định tham gia bầu cử và đã xác định thái độ.

Đây là kết quả khảo sát XHH của Nhóm Rating được tiến hành từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 6 năm 2019 với hơn 2000 người tham gia.

Các đảng vượt qua ngưỡng 5% để vào quốc hội có:

  • Cương lĩnh đối lập vì đời sống” của ông Victor Medvedchuk – 11,1%;
  • Golos” của ca sĩ Vakarchuk – 8,1%;
  • Batkivschina” của Yulia Tymoshenko – 7,3%;
  •  “Đoàn kết Châu Âu” của cựu tổng thống Poroshenko – 5%.

Kế cận ngưỡng 5% có đảng “Sức mạnh và danh dự” của ông Smesko với 4,1%.

Các đảng khác: Thái độ công dân – 2,2%, Svoboda – 2,1%, Đảng cấp
tiến – 2%. Số còn lại dưới 2%.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề