Ngày 21 tháng 7 cử tri Ukraina đã đi bỏ phiếu bầu ĐBND vào quốc hội khóa 9, trong cuộc bầu cử trước thời hạn. Danh sách các đảng trên tờ phiếu bầu như hình dưới:

Exitpoll nêu những đảng chiến thắng – đó là kết quả bầu ở cửa ra được gọi là Exit Poll, nghĩa là khảo sát ngay sau khi cử tri đã bỏ phiếu xong. Tuy nhiên, kết quả xử lý dữ liệu chỉ đước công bố sau khi các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa, vào 20g00 ngày 21 tháng 7. Các đảng tham gia cần đạt mức ngưỡng – 5% số cử tri bỏ phiếu ủng hộ thì mới có đại diện vào được quốc hội.

Kết quả Exit Poll như sau:

Theo số liệu từ thăm dò ý kiến quốc gia Exitpoll được thực hiện bởi Quỹ Deminitiating, KIIS Trung tâm Razumkov thì kết quả bầu cử QH hôm nay như sau;

1. Người hầu nhân dân – 43,9% (39,3 – miền tây, 45,1 – trung tâm, 50,1 – miền nam, 37,2 – miền đông);

2. Cương lĩnh đối lập- vì đời sống (Medvedchuk/thân Nga) – 11,5% (2,1 – miền tây, 6,9 – trung tâm, 16,7 – miền nam, 30,8 – miền đông);

3. Đoàn kết Châu Âu//Eurosolidarity (Đảng của cựu tt Poroshenko) – 8,9% (12,7 – miền tây, 10,1 – trung tâm, 6 – miền nam, 4 – miền đông)

4. Batkivschina (đảng của cựu thủ tướng Tymoshenko – 7.6% (10.1 – miền tây, 10 – trung tâm, 4.3 – miền nam, 2.8 – miền đông);

5. HOLOS//Tiếng nói (của Vakarchuk – 6,3% (13,7 – miền tây, 5,1 – trung tâm, 3,3 – miền nam, 1,9 – miền đông).

Các đảng khác xem bảng dưới:

»Cùng chủ đề