Đồng chủ tịch Hội đồng đầu tư HĐBT Secgây Tigipko cho rằng sẽ phải bầu cử quốc hội sớm nếu không thành lập được một liên minh hữu hiệu.

“Việc bầu cử sớm vì không thành lập được liên minh đa số trong quốc hội là ý kiến chung của nhóm đa số ổn định có trách nhiệm với việc này”, – ông phát biểu đại ý trên kênh “5” ngày 5-5.

“Hiện nay, tôi cho rằng, chính phủ đang làm việc trong điều kiện vô cùng phức tạp. Gần như tất cả những gì cần thiết đều không đi qua quốc hội. hàng loạt các quyết định không chính tắc. Tình huống “chúng tôi ở trong phe đối lập” tôi không thích lắm. Đây không phải là tình huống phải có”, – ông nhận xét.

“Vấn đề trước mắt là vấn đề đụng chạm đến tất cả: cả những người ủng hộ nhiều lực lượng chính tệi một lúc. Phải giải quyết vấn đề ngay bây giờ. Vì vậy tôi cho rằng, bầu cử quốc hội, nếu không thành lập được liên minh, là việc cần làm sớm”, – ông Tigipko nói.

Về sáng kiến sửa đổi Hiến pháp ông nhận xét: “Hình thức hiện có ngày nay có vấn đề. Mặc dù nói rằng tổng thống không có đủ quyền hạn thì tôi cho rằng không thể nói thế ngày hôm nay”.

“Tôi không nghĩ là có thể sửa đổi Hiến pháp một cách nhanh chóng được. Tôi nghĩ, dù sao cũng nên làm việc với cái hiện có và suy nghĩ về cách làm thế nào để tập hợp lại – rồi làm việc trong liên minh. Không tách rời ra, thoả hiệp, nhượng bộ, đó là những gì vô cùng cần thiết cho chúng ta hiện nay”, – ông Tigipko nói.

Đồng thời ông cũng nhận định: “Nếu có những bước đi xây dựng nhằm sửa đổi Hiến pháp – thì đó không phải là những gì mà ai đó định làm vì quyền lợi cho mình, – sửa đổi Hiến pháp là việc có thể làm, và không nên sợ chuyện đó”.

Ông Tigipko cũng công nhận ông thích thú được sống trong thời kỳ của những thay đổi.

“Thời nay không cho phép người ta trì trệ. Trong thời đại này ai chuyển động, ai có phản ứng nhanh, người đó sẽ thắng. Có thể nói rằng, hiện nay có nhiều người có được thêm những cơ hội mới: có nhiều đất hoạt động hơn. Khi không có thay đổi – đó là sự ổn định, nhưng đó là sợ ổn định của đầm lầy, khi không có gì chuyển động và chỉ có bong bóng nước nổi lên. Còn ở đây có chuyển động, và điều đó hợp với tôi”, – ông Tigipko nói.

Lê Tâm
theo Sự thật Ucraina

»Cùng chủ đề