Ở Phương Tây người ta thường đánh giá bầu cử chỉ ở quá trình bỏ phiếu và nói nó (bầu cử Ukraina, -nd) là dân chủ và tự do. Tôi thì cho rằng, bỏ phiếu trong vòng một và cả vòng hai không có bi phạm gì nghiêm trọng cả. Mọi người đi bỏ phiếu bình thường. Nhưng quá trình chuẩn bị bầu cử và tuyên truyền thì ở ta còn lâu mới dân chủ…

Thứ nhất, các công nghệ không được phép lại được sử dụng, thường thì với những văn bản thô thiển, các cáo buộc và xúc phạm, và điều đó tích lũy những tiêu cực trong xã hội. Đó là sự thù hận từ đội Poroshenko và các kênh truyền hình… Nó vẫn đọng lại, được tích lũy…

Tôi không nghĩ  chúng nhanh chóng được giải tỏa và sẽ còn ảnh hưởng tới Ukraina. Họ sẽ tiếp tục đấu tranh như thế, nhưng có thể trong hình thức khác.

Điều này là đặc thù ở Ukraina, khi một ứng viên chiến đấu chống lại ứng viên kia. Cuộc đấu tranh này thậm chí thường chỉ vì đấu tranh và vì thế các quyền lợi quốc gia Ukraina bị quên lãng, không nhìn thấy.

Bây giờ Poroshenko luôn nhấn mạnh rằng họ làm trong 5 năm nhiều hơn tất cả một phần tư thế kỷ qua, nhưng chẳng hiểu ông dựa vào đâu để nói như thế. Bởi vì rằng, vẫn tham nhũng, chiến tranh, vẫn nghèo đói, còn cải cách chẳng thấy có hiệu quả. Điều này cho cơ sở để giả thiết rằng con người cầm quyền sống trong một thực tế khác, trong một “bồn sữa”.

Cận thần của ông thường xuyên khẳng định rằng, tất cả đều tốt. Còn cận thần thì toàn là cộng sự doanh nghiệp, người của mình, những người đỡ đầu, vv… và hiển nhiên là ông ấy sẽ dễ chịu nằm trong một “bồn sữa” như thế.

Các định chế chống tham nhũng mà họ tuyên bố và thành lập nên chẳng thấy mang lại hiệu quả nào… Chúng được thành lập nhưng còn hoạt động thì sao?

Cơ quan thì có, còn làm việc thì người khác, cơ quan chỉ ngồi, để cận thần tổng thống làm việc. Cơ quan nói: “Chúng tôi không thể tiếp cận tới đó, bởi vì ở đó có tài phiệt nào đó của Poroshenko, hoặc là “người trông coi” nào đó”.

Ở ta hiện tại chưa có hệ thống chính quyền, đây chỉ là nỗ lực thành lập hệ thống để nhân dân kiểm soát nó. Ở ta còn có nhiều vấn đề, và nếu ngày mai ông Zelenskiy lập lại trật tự trong quốc gia thì tôi không biết sẽ cần bao nhiêu sức lực, bao nhiêu năng lượng và sự ủng hộ. Vì rằng mọi người hi vọng vào ngày mai tất cả sẽ trở nên khác đi… Chúng ta đang trong tình hình khó khăn: công nghiệp đổ vỡ, đầu tư không gia tăng, niềm tin vào Ukraina bị đánh mất. Chính quyền cần bắt đầu công việc, như người ta thường nói “xắn tay áo lên”.

Còn nhân dân thì muốn điều lành cho đất nước, cần phải chấm dứt sợ hãi chính quyền, chấm dứt hi vọng vào việc chính quyền có thể làm tất cả, mà cần phải cùng nhau, cùng với chính quyền kiểm soát nó và xây dựng nhà nước.

Nguồn: Obozrevatel

»Cùng chủ đề