Nhóm điều tra xã hội học “Rating” đã công bố kết quả điều tra mới nhất, theo đó không có thị trưởng tp Lviv – người đã nhường sự ủng hộ cử tri của mình cho ứng viên Gritsenko.

So với kết quả điều tra vào tháng 2 thì chỉ số ủng hộ ứng viên Anatoly Gritsenko đã gia tăng không đáng kể và đạt mức ở khu vực 10%, chia vị trí 4-5 với ông Yuri Boyko, thủ lĩnh đảng Vì đời sống.

Có 24,7% những người được hỏi đã xác định thái độ bỏ phiếu sẽ ủng hộ ứng viên Volodimir Zelenskiy;

Có 18,3% – ủng hộ bà Tymoshenko;

Có 16,8% ủng hộ tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko.

Ông Gritenko nhận được 10,3%, còn ông Boyko nhận được 9,9% số những người được hỏi đã xác định thái độ bỏ phiếu.

Các ứng viên còn lại có chỉ số ủng hộ không đáng kể.

Có gần một phần tư số người được hỏi chưa xác định thái độ bỏ phiếu cho ai.

Trong số các ứng viên tổng thống thì ông Volodimir Zelenskiy có chỉ số cảm tình cao nhất với 43%. Chỉ số cảm tình của bà Tymoshenko cũng tương đối cao -28%, ông Gritsenko – 26% và ông Poroshenko – 24%.

Ông Liasko có chỉ số cảm tình 19%, ông Boyko – 18%.

Các ứng viên khác có chỉ số cảm tình dưới 15%.

Trong khi đó đương kim tổng thống có chỉ số thiếu tin tưởng (AntiRating) cao – 69%, ông Liasko – 71%.

Hãng Rating thông báo rằng có 5 ngàn người tham gia trắc nghiệm xã hội học được tiến hành từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 3 năm 2019.

Lưu ý rằng, điều tra xã hội học tháng 2 cho thấy ông Zelenskiy có 25,1%, ông Porohenko – 16,6%, bà Tymohenko – 16,2%, ông Boyko – 11,3%, ông Gritsenko – 7,7%.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề