Đội của ứng viên tổng thống Volodimir Zelenskiy xem xét khả năng tiến hành phương án debat theo thể thức cầu truyền hình.

Người đứng đầu ban chỉ huy tranh cử của ứng viên tổng thống Zelenskiy, ông Ivan Bakanov tuyên bố rằng debat giữa hai ứng viên tổng thống có thể theo thể thức cầu truyền hình giữa Đại truyền hình xã hội và SVĐ Olympic.

Đề xuất này được đưa ra nếu ông Petro Poroshenko tới Đài truyền hình còn ông Zelenskiy rhif lại tới Sân vận động Olympic.

“Có thể nối hình ảnh và tranh luận với nhau theo thể thức truyền hình trực tiếp”, – ông Bakanov nói.

Đại diện của Zelenskiy cũng nói thêm rằng tranh luận tại sân vận động sẽ tạo nên không khí cởi mở.

Tiện thể, ứng viên tyoongr thống nhiệm kỳ 2, tổng thống Petro Poroshenko đề xuất tiến hành tranh luận trân sân vận động vào ngày 14 tháng 4, vào 14g14 phút.

Nguồn: Fakty                                                                                                    

»Cùng chủ đề