Đại diện Kênh truyền hình xã hội Ukraina và UBBC đã có cuộc họp báo chung ngày 9 tháng 4 ở Kyiv.

Theo lời bà Slipachuk, đại diện cho UBBC trung ương Ukraina, điều 62 của luật bầu cử tiên liệu rõ ràng quy tắc tiến hành đối chất truyền hình của các ứng viên tổng thống (Debat).

“Thứ nhất, việc tiến hành phải công bằng và không phụ thuộc. Chúng ta có nhà phát hình xã hội chịu trách nhiệm về việc tiến hành và cơ cấu tổ chức. Đối chất cần được tiếp cận được ở mọi nơi. Điều này có nghĩa là tín hiệu truyền hình phải được phổ biến rộng. Đối chất phải có cơ cấu rõ ràng: định thời lượng, thời gian, có lời dẫn, có lời kết luận. Và nguyên tắc thứ 4 nữa đó là không được phép sử dụng các biển, biểu trưng cổ động tuyên truyền”, – bà Slipachuk nếu nguyên tắc căn bản của “Debat truyền hình”.

Ông Alasania đại diện Đài truyền hình xã hội Ukraina (NOTU) nhấn mạnh sự sẵn sàng của NOTU tổ chức Debat theo luật định.

“Chúng tôi sẵn sàng cho “Debat chính thức vào ngày `19 tháng 4, trong vòng 1 giờ như là theo quy định, sau đó thì thời gian và thể thức bất kỳ”.

Các ứng viên có thể thỏa thuận về Format (thể thức, -nd) talkshow hoặc là Format đối chất ở nơi khác. Nếu chúng tôi nhìn vào điều 58 của luật quy định tiến hành cổ động tranh cử thì nó cho phép các ứng viên khả năng cùng thực hiện chương trình này. Điểm cơ bản của nó – chỉ phía tài chính từ các quỹ bầu cử cần phải được tuân thủ. Đó là tuân thủ sự bình đẳng”, – bà Slipachuk nói.

Trên kênh truyền hình xã hội đã đăng ký thời gian cho đối chất truyền hình của hai ứng viên. Nếu các ứng viên không tới thì Debat sẽ được thay thế bằng dòng chữ chạy nội dung rằng “Zelenskiy và/hoặc Poroshenko đã bỏ qua đối chất truyền hình theo đòi hỏi của luật pháp”, – ông Alasania cho biết.

Lưu ý rằng Poroshenko đã đồng ý đối chất với Zelenskiy tại SVĐ Olympic ở Kyiv theo lời thách của ứng viên này. Tuy nhiên, ông Poroshenko đề nghị ngày 14 tháng 4 (chủ nhật) thì ông Zelenskiy lại nói sau đó là vào ngày 19 tháng 4, tại SVĐ và đồng ý chi phí tính 50%. Poroshenko trả lời rằng, nếu là ngày 19 tháng 4 thì sẽ chỉ đồng ý đối chất trên truyền hình theo luật định.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề