Viện quốc tế về xã hội học Kyiv (KMIS) vừa công bố kết quả khảo sát cảm tình ứng viên của các cử tri.

Theo kết quả đã được công bố danh hài, ứng viên tổng thống Volodimir Zelenskiy nhận được 26,4% những người được hỏi – những người sẽ tham gia và đã xác định thái độ. Ứng viên, tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko có được 18% số người tham gia ủng hộ, còn ứng viên thủ lĩnh Batkivschina Yulia Tymoshenko có 13,8% (giảm nhiều) số cử tri đã xác định thái độ ủng hộ.

Ông Zelenskiy dẫn đầu danh sách ứng viên theo cảm tình cử tri tham gia trắc nghiệm đã xác định thái độ bầu cử. Kết quả điều tra xã hội học được viện KMIS công bố ngày 25 tháng 2 năm 2019.

Trong số những người được thăm dò thái độ và đã xác định thái độ bỏ phiếu ông Zelenskiy được 26,4% sẵn sàng ủng hộ. Đây là chỉ số gần với kết quả bầu cử nhất, bởi những người tham gia trả lời đã xác định rõ thái độ và sẽ đi bỏ phiếu.

Bảng dữ liệu theo kết quả trắc nghiệm phân bổ như sau:
Petro Poroshenko nhận được 18% số cử tri nói trên ủng hộ;

Yulia Tymoshenko (Batkivschina) – 13,8%;

Yuri Boyko (Đối lập – Vì đời sống) – 10,9%;

Anatoly Gritsenko (Thái độ công dân) – 6,4%;

Oleg Liasko (Đảng cấp tiến) – 6,3%;

Olexander Vilkul (khối đối lập) – 3,1%;

Igor Smesko – 2,9%;

ĐBND (ngoài phái) Yuri Tymoshenko – 2,7%;

Andrey Sadoviy (thị trưởng Lviv) – 2,4%;

Evgeny Murayev, ĐBND (ngoài phái) – 1,2%;

Các ứng viên khác – số còn lại đều có tỉ lệ 1,1% và dưới 1%.

Trắc nghiệm được tiến hành từ ngày 8 đến ngày 20 tháng 2 năm 2019 bằng cách phỏng vấn 2042 cử tri 110 địa điểm dân cử trên toàn quốc, ngoại trừ các lãnh thổ bị chiếm đóng..
Sai số không quá 3,3%.

Lưu ý rằng bầu cử tổng thống ở Ukraina sẽ được tiến hành vào ngày 31 tháng 3 năm 2019. Có 44 ứng viên tham gia tranh cử.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề