Bầu cử chủ tịch hội đồng và Hội đồng các công đồng cư dân liên hợp ở các địa phương Ukraina diễn ra ngày 29 tháng 10, hiện chưa có kết quả chính thức nhưng hai phái đều tuyên bố chiến thắng.

Đảng Sliarnoct cả tổng thống Poroshenko công bố những kết quả ban đầu của Exit-Poll nói rằng theo kết quả ban đầu đảng của tổng thống chiếm 40% số ứng viên chiến thắng trong cuộc bầu cử chức vụ chủ tịch Hội đồng, cơ quan báo chí của đảng Solidarnost thông báo.

Trong thông báo cho biết sự ủng hộ lớn nhất đảng nhận được ở các tỉnh Kharkiv, Dnipro và Vinnhitsa. Những ứng viên của BPP đi tới bầu cử dưới khẩu hiệu ủng hộ cải cách giãn quyền trung ương cho địa phương. Chiến thắng của họ cũng có nghĩa cử tri ủng hộ cải cách giãn quyền trung ương, phi tập trung quyền lực, cơ quan báo chí BPP bình luận.

Hiện việc kiểm phiếu vẫn còn tiếp tục.

Trong khi đó đảng Batkivschina cũng tuyên bố chiến thắng đảng của tổng thống trong cuộc bầu cử tại các công đồng cư dân liên kết được tiến hành trên toàn Ukraina ngày 29 tháng 10.

Bà Yulia Tymoshenko dẫn nguồn Exit-Poll của các tổ chức xã hội thông báo trên kênh truyền hình “NewsOne”. Theo lời Tymoshenko Batkivschina lấy được 23% phiếu bầu, còn BPP lấy đươc 18%.

Cuộc bầu cử chính quyền tại các công đồng cư dân theo lãnh thổ được tổ chức trên toàn Ukraina bao gồm chủ tịch các hội đồng và đại biểu các hội đồng thôn, xã, thị trấn. Theo các thông báo trên BPP khả năng chiến thắng trong bầu cử người lãnh đạo Hội đồng các cộng đồng dân cư theo lãnh thổ, còn Batkischina chiến thắng trong bầu cử các đại biểu Hội đồng.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề