Nếu vòng 2 bầu cử tổng thống xảy ra vào giữa tháng 4 thì có 48,4% số người được hỏi ủng hộ ứng viên, danh hài Zelenskiy, trong khi đó ông Poroshenko chỉ nhận được 17%.

Khảo sát xã hội học do Viện xã hội học quốc tế Kyiv (KMIS) tiến hành từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 4. TTX Ukrinform đưa tin.

Theo kết quả điều tra xã hội học có 1,6% cử tri sẽ cố tình làm hỏng lá phiếu; 17,9% – chưa xác định được thái độ ủng hộ ứng viên nào; 8,8% số người được hỏi từ chối trả lời ủng hộ ai; 6,3% số người được hỏi sẽ không tham gia bỏ phiếu.

Theo thông cáo báo chí được KMIS công bố (>>сайте КМИС), nếu vòng 2 bầu cử tổng thống diễn ra vào giữa tháng 4 thì trong số người đã xác định thái độ lựa chọn có 72,2% ủng hộ ông Zelenskiy, còn ông Poroshenko nhận được 25,4, và 2,4% sẽ làm hỏng lá phiếu.

Khảo sát được tiến hành với 2004 cử tri tại 129 địa điểm dân cư trên cả nước, ngoại trừ lãnh thổ bị chiếm đóng.

Nguồn: Ukrinform

»Cùng chủ đề