-Hội đầu đen muốn hối lộ và đề nghị cảnh sát để không quy họ phải chịu trách nhiệm về
hành vi móc túi và ăn cắp tiền theo luật của Ukraina với giá 1.200 đô la Mỹ.
-Cảnh sát đã thông báo cho lãnh đạo của mình về đề nghị bất hợp pháp, sau đó cùng với văn phòng công tố, các biện pháp đã được thực hiện để lập hồ sơ tội phạm. Các thủ phạm đã bị bắt giữ khi đang hối lộ bất hợp pháp cho một cảnh sát.
-Bọn họ đã bị giam giữ về quy mô phạm tội.
Cảnh sát đã lập ra các biện pháp ngăn chặn đã được thực hiện.
-Khả năng họ sẽ phải trả tiền bảo lãnh với số tiền từ 160 nghìn UAH đến 315 nghìn UAH.

Thu Hà dịch thuật.
Nguồn: Người dân Kiev

»Cùng chủ đề