Vào giữa đêm ngày hôm nay, 24g00 (giờ Kyiv) ngày thứ 5, 1 tháng 10 năm 2015 việc thoái lui vũ khí dưới 100ly ra khỏi khu vực giáp ranh ở Donbass sẽ bắt đầu, người phát ngôn bộ tổng tham mưu quân đội Ukraina Seleznyov tuyên bó với báo giới, TTX Interfax đưa tin.

Ông Seleznyov nói thêm rằng, nếu phía chiến binh vi phạm chế độ này thì thời điểm lại bắt đầu xem lại. “Từ khi ghi nhận phát súng mới lại bắt đầu tính thời điểm mới”, – ông Seleznyov nói.

Lưu ý rằng, ngày 29 tháng 9 tài liệu hiệp định về thoái lui vũ khí hạng nhẹ dưới 100ly ở khu vực giáp ranh xung đột đã được ký kết ở Minsk, sau đó đã được các thủ lĩnh LPR và DPR ký vào ngày hôm sau.

Hiệp định có hiệu lực sau hai ngày vắng tiếng súng, bộ trưởng quốc phòng Poltorak nói. Giám đốc bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraina Muzhenko đã ký sắc lệnh cho các lực lượng ATO để thoái lui vũ khí hạng nhẹ dưới 100 ly.

Ban đầu sẽ thoái lui xe tăng xa ra khỏi tuyến tiếp xúc 15 km. Điều này được phép thực hiện trong vòng 15 ngày. Sau đó bắt đầu thoái lui pháo và cối dưới 100ly. Thời hiệu thực hiện là 24 ngày. Việc thoái lui được bắt đầu từ tỉnh Lugansk.

Trong khi đó hôm nay thủ lĩnh chiến binh DPR Zakharchenko ngày hôm nay tuyên bố rằng ông nghĩ lại quyết ddingj là chưa thoái vũ khí dưới 100ly, có vẻ như do vẫn có tiếng súng ở Donetsk. Phía Ukraina dùng thiết bị bay Drone ghi nhận sự trở lại của xe tăng ở Donbass. Tuy nhiên theo như thỏa thuận mới nhất thì việc thoái lui vũ khí được bắt đầu từ tỉnh Lugansk.

Nguồn: “LB.ua”

»Cùng chủ đề