10/12, trong cuộc họp với các doanh nghiệp châu Âu, Bộ trưởng Ngoại giao Nga phát biểu: Mặc dù Nga đang đứng trước những khó khăn về kinh tế giữa lúc khủng hoảng tín dụng toàn cầu ngày càng khắc nghiệt, Nga vẫn không từ bỏ ý định gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).