Đức cha toàn thế giới Bartholomew (Giáo chủ chính thống giáo toàn cầu) mời cha xứ Ukraina của Nhà thờ Nga Onufriy tham gia vào bầu cử Cha xứ tối cao toàn Ukraina.

Đức cha giáo chủ Bartholomew và Hội đồng giám mục (Sinod)>>

Đức cha xứ nhà thờ Kyiv thuộc nhà thờ Nga Onufriy (Berezovskiy) >>

PS: Với quyết định thống nhất các giáo phái chính thống giáo ở Ukraina thành Nhà thờ thống nhất chính thống giáo toàn Ukraina đã thống nhất tổ chức bầu cử Đức cha tối cao thiêng liêng của nhà thờ thống nhất toàn Ukraina vào ngày 15 tháng 12 này. Như vậy Nhà thờ chính thống giáo xứ Kyiv và toàn Ukraina sẽ có một giáo chủ tối cao độc lập riêng của mình, không phụ thuộc vào Nhà thờ xứ Moskoviy và toàn Nga như trước đây.
Tuy nhiên, giáo phái chính thống giáo Ukraina thuộc Nhà thờ Nga hiện chưa hoàn toàn tán thành tham gia vào Nhà thờ thống nhất toàn Ukraina, từ chối tham gia bầu cử Đức cha tối cao – Giáo chủ xứ Kyiv và toàn Ukraina.
Cách gọi và danh xưng, hàm chức vụ sẽ được điều chỉnh cho thống nhất sau khi Nhà thờ thống nhất nhận Thánh chỉ Tomos từ Đức cha tối cao toàn thế giới (Tổng giám mục nhà thờ chính thống giáo). Thánh chỉ được gọi là Tomos là một quyết định của Hội đồng giám mục Nhà thờ mẹ ở Stanbul (Constantinopol).

Giám mục Alexander Drabinko đã công bố thông điệp của Đức cha tối thượng toàn nhà thờ mẹ Bartholomew cho đức cha giáo chủ Kyiv Onufriy, trong đó giải thích lịch sử hình thành nhà thờ xứ Kyiv và quan hệ với nhà thờ mẹ Constantinopol, đồng thời giải thích các nguyên nhân lịch sử vì sao Nhà thời xứ Moskoviy đã thâu tóm nhà thờ xứ Kyiv và tước quyền tài phán và sự độc lập của nhà thờ Kyiv.

Giáo chủ chính thống giáo, đức cha Nhà thờ xứ Constantinopol và toàn thế giới Barthomolew >>

“Vì lý di này, trên tinh thần hòa bình và tình yêu chúng tôi xin ngài với tư cách là người anh em hãy chú ý lắng nghe, xem xét các tài liệu trên tinh thần tôn trọng sự thật lịch sử và sáng suốt trả lời cho sự thách thức này, làm cho mình hài hòa với truyền thống nhà thờ của những tiền bối và những người kế tục để tham gia vào cuộc bầu chọn cha xứ tối cao thiêng liêng cho Nhà thờ xứ Kyiv và toàn Ukraina”, – Đức cha Bartholomew.

“Tất nhiên rồi, ngài tối thiêng liên sẽ được phép làm một ứng viên cho chức vụ này”, – trong thư của Bartholomew viết.

Nhà thờ mẹ ở Constantinopol đã tước hàm của Cha xứ Kyiv Onufriy do có quyết định thống nhất chính thống giáo ở Ukraina thành Nhà thờ Kyiv. Cha Onufriy sẽ mất quyền làm cha xứ sau đại hội Nhà thờ thống nhất Ukraina và bầu Cha xứ mới Kyiv và toàn Ukraina vào ngày 15 tháng 12 năm 2018.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề