Tổng biên tập báo NV Ukraina phỏng vấn trực tuyến một người Việt Nam tại kharcov đó là anh Lê Huy Hưng đang điều trị Bệnh Viuscorona. Mời quí vị và các bạn cùng theo doi.

https://youtu.be/A9VFiboyxIw
»Cùng chủ đề