Trên các con đường bộc ảu Ukraina sẽ lắp đặt các camera kiểm soát giao thông – ghi nhận về tốc độ và các vi phạm giao thông.

Bộ nội vụ dự định đặt các camera trên các con đường – tổng số 3726 chiếc, báo fakty dẫn nguồn 14tv đưa tin. >>24tv.ua.

Các camera sẽ được đặt trên các xa lộ, giao lộ với ddowwngf sắt. Số lượng chúng khỏng 300 chiếc và bắt đầu làm việc vào đầu năm 2019. Số lượng camera tại một số xa lộ tỉnh tỉnh cũng sẽ như ở trong thành phố.

Tuy nhiên, hi9eenj vẫn còn một vấn đề tồn tại: đó là tiêu chuẩn hợp pháp của trang thiết bị chưa được thông qua. Các trang thiết bị camera qkieemr soát giao thông phải được nhà nước thừa nhận sự bảo đảm tiêu chuẩn để được gọi là hợp pháp.

Theo thông tin của bộ trưởng Omelian trong mấy tháng tới quan chức cần phải giải quyết vấn đề kiểm soát tốc độ xe hơi ở Ukraina. Sự chậm trễ giải quyết vấn đề này kéo theo chậm trễ việc mua sắm phương tiện và dẫn tới tình hình tai nạn giao thông rất nguy hiểm.

Lưu ý rằng, một hệ thống kiểm soát giao thông như thế tốn kém khoảng trên 1 tỉ Hrivnia.

Trước đó ICTV đã viết về các Trung tâm dịch vụ của Bộ nội vụ nhằm bảo đảm thi sát hạch lái xe cả bằng tiếng anh.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề