Đã có gần 100 người thi tuyển xong cho chức vụ thi hành án tư nhân và sẽ bắt đầu làm việc vào mùa thu năm nay. Bộ trưởng tư pháp Ukraina Pavlo Petrenko cho biết. >>пишет Обозреватель.

“Đã có gần 100 người thi tuyển thành công và từ mùa thu họ sẽ bắt đầu làm việc”, – ông Petrenko nói.

Không có hạn chế nào về số lượng người thi hành án tư nhân (Thừa phát lại) và ông cho biết thêm “tất cả ai muốn làm nghề này đều có thể tiếp cận, trải qua lớp huấn luyện và cuộc thi khá phức tạp”.

“Họ không thể liên kết với nhau thành công ty theo luật định. Đồng thời trách nhiệm của họ được bảo hiểm. Nói tượng trưng là nếu người thi hành án tư nhân đòi hỏi và thu cái gì đó bất hợp pháp thì công ty bảo hiểm hoàn toàn phải thanh tóan các thiệt hại cho thiệt hại của người bị họ thu tài sản”, – ông Petrenko giải thích.

»Liên quan
»Cùng chủ đề