Trong năm nay ở Ukraina đã bắt đầu có thư viện điện tử, nơi mà trẻ có thể tải về học liệu và sách giáo khoa cần thiết.

Bộ trưởng giáo dục và khoa học Ukraina Hrynevych nói trong chương trình “Tự do ngôn luận” trên ICTV. >>Свобода слова.

“Chỉ cần ba bước là có thể đăng nhập vào Trang Website của Bộ giao dục và khoa học, tới sách giáo khoa cần thiết.

Theo lời bà Hrynevych, trên trang Webiste có thể tải về sách giáo khoa bất kỳ, những sách cần thiết cho trẻ học tập.

Trong khi đó sách giáo khoa vẫn tồn tại, bởi vì không phải tất cả các trẻ đều có điều kiện phương tiện điện tử.

Ngoài ra, thủ tướng Ukraina Vladimir Groisman cho biết rằng việc dạy học trong trường phổ thông hiện nay của Ukraina đang đi tới trình độ hiện đại với các chương trình đào tạo mới nhất cho học sinh.

“Cuộc cải cách này sẽ có kết quả sau 12 năm nữa”, – ông Grisman lưu ý.

Ngoài ra bà Hrynevych tuyên bố rằng đối với giáo viên lương vẫn được nâng lên 40%, cao hơn so với các ngạch thuộc diện ngân sách khác.

Nhớ rằng, Ukraina đã tiếp nhận kinh nghiệm giáo dục tiên tiến nhất của nhiều nước trên Thế giới. Cải cách giáo dục của Ukraina bắt đầu từ lớp 1 tiểu học vào năm học 2018 và sẽ kết thúc vào năm 2030 với hệ giáo dục phổ thông 12 năm nhằm mục đích hội nhập với Hệ thống giáo dục chung của các quốc gia tiên tiến cả về hình thức lẫn nội dung và phương pháp đào tạo.

Ý tưởng của CCGD Ukraina là tạo ra sản phẩm mới về chất lượng của Nhà trường mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động ở trong nước cũng như ở các quốc gia tiên tiến.

Nguồn: Rbc

»Cùng chủ đề