Theo phân tích tình hình thực hiện quỹ chung của ngân sách quốc gia và việc thu Quỹ hưu trí do cơ quan phát triển kinh tế-xã hội trung ương thực hiện, ngân sách của Quỹ hưu trí được xây dựng trên cơ sở không thực tế và thâm hụt kín 10 tỷ grivna, cơ quan báo chí của tổng thống cho biết.

“Ngân sách này không thể thực hiện nếu không có chỉnh sửa các chỉ tiêu kế hoạch và vay từ phía chính phủ”, – Ban thư ký nhấn mạnh.

“Tình hình càng phức tạp do thất thu thuế tăng, do nguyên nhân nợ lương tăng, cũng như chi trả lương nhưng không thu được tiền bảo hiểm”, – văn bản trên nêu rõ.

“Không có một quy chuẩn cho các chỉ tiêu ngân sách Quỹ hưu trí, dẫn đến các chỉ tiêu bị sửa đổi’, – bản phân tích nói.

“Chính vì không có một cơ sở quy chuẩn nên kế hoạch thu của Quỹ được xây dựng mang tính định hướng, không có tính toán cụ thể (ngoại trừ các chỉ tiêu thu từ ngân sách quốc gia). Từ đó Quỹ hưu trí trong năm qua đã nhiều lần thay đổi các chỉ tiêu dự báo”, – văn bản viết.

Cơ quan phát triển kinh tế-xã hội trung ương đi đến kết luận rằng “ngân sách của Quỹ hưu trí không cân bằng, vì nó được xây dựng dựa trên các chỉ tiêu được cố tình nâng lên của quỹ chi trả lao động năm 2009, quỹ thực hiện việc nộp Quỹ hưu trí”.

“Về thực tế việc thực hiện chi trả lương hưu được thực hiện nhờ tiền Quỹ hưu trí vay của ngân sách quốc gia. Trong năm qua nguồn cho Quỹ vay thiếu hụt cho nên tình hình Quỹ càng trầm trọng hơn”, – văn bản trên nói.

“Nếu không thi hành biện pháp hưu hiệu điều này sẽ khiến hệ thống lương hưu bất cân bằng và nảy sinh nợ lương hưu vào cuối năm”, – tài liệu trên nói rõ.

Cơ quan này nhấn mạnh “tính cần thiết phải thi hành các động thái pháp lý về việc cân bằng Quỹ hưu trí và điều tiết các chỉ tiêu ngân sách của Quỹ thông qua việc sửa đổi ngân sách quốc gia”.

Trước đó chủ tịch Quỹ hưu trí Alechsay Zarudnyi đã tuyên bố trong tháng 4 việc thu Quỹ hưu trí vượt 4,7% so với kế hoạch.

Trong lúc đó tổng thống Victor Yushchenko đã nhiều lần tuyên bố rằng có vấn đề với việc thu Quỹ hưu trí, cụ thể là thâm hụt Quỹ tháng 4-2009 đã tăng 3 tỷ grivna.

Lê Tâm
theo Sự thật Ucraina