Phó chủ tịch Ban thư ký tổng thống Ucraina Igor Popov tuyến bố rằng, trong Ban Thư ký không hề chuẩn bị sắc lệnh giải tán Quốc hội vào ngày 25 tháng Tư, đồng thời ông cho hay, Yushchenko hiện tại chưa đưa vào Quốc hội xem xét dự thảo sửa đổi luật bầu cử.

Cho ý kiến về cuộc họp bàn tròn tổ chức vào ngày hôm nay tại Kiev để bàn về khả năng Victor Yushchenko ký sắc lệnh chấm dứt quyền lực của Quốc hội, Popov cho biết, Tổng thống đã tuyên bố vài ngày trước rằng, ông chưa tìm ra cớ để có thể giải tán Quốc hội.

“Ngay cả trên lý thuyết, công tác chuẩn bị sắc lệnh trên chúng tôi cũng chưa nói tới”, – Popov nhấn mạnh.

Ông cũng lưu ý rằng, Tổng thống có thể xem xét vấn đề sớm chấm dứt quyền lực của Quốc hội nếu như Quốc hội tạo nên một cái cớ nào đó.

Ngoài ra, Popov cho hay, Yushchenko vẫn chưa đệ trình vào Quốc hội dự thảo sửa đổi luật bầu cử của mình, ông muốn tạo điều kiện cho các đại biểu tự giải quyết vấn đề này.

Tại cuộc họp bàn tròn, Phó chủ tịch Ban Thư ký thông báo, trong Nghị viện đã đăng ký một số dự luật liên quan đến việc thay đổi hệ thống bầu cử, đặc biệt là chuyển sang hệ thống bầu cử với danh sách mở.

“Nếu như Quốc hội không tìm thấy sự đồng tình hoặc không thu được kết quả làm việc, Tổng thống sẽ đưa ra dự thảo của mình”- Popov nói.

NNC
theo KOR

»Cùng chủ đề