Bán hàng tốt = học + táo bạo bởi Nguyễn Quang

Bề ngoài giản dị và khiêm tốn của Ngô Thành Đạt – Trưởng phòng marketing Cty Pico – chưa nói hết được những sáng tạo, nỗ lực trong chính câu chuyện nghề của anh.