Sau khi đại hội, bầu ra ban giám đốc, để mọi việc đi vào ổn định, Ban giám đốc đã tiến hành kiện toàn và tạm thời chỉ định 20 tẩng trưởng của khu B, cùng với 20 tầng trưởng của khu A gồm nhà 1 và nhà 2 đã tiến hành họp tại văn phòng hội. Theo sự phân công ông Đỗ Xuân Văn làm giám đốc, ông Dương Văn Lâm làm phó giám đốc, ông Nguyễn Văn Sinh thủ quĩ và giữ con dấu của Làng.

Cuộc họp đã thông qua mức phụ cấp cho giám đốc 1 tháng là 4000 gờ ríp, ông Dương Văn Lâm và ông Nguyên Văn Sinh tự nguyện không nhận phụ cấp. Cuộc họp đã nghe ban giám đốc trình bày một số các công việc mà như nghị quyết của Làng đã thông qua tại đại hội: kẻ chỗ để xe, chuẩn bị ký hợp đồng Ga, Điện, Nước trực tiếp với công ty nhà nước, mọi người sẽ tự nộp tiền vào nhà băng. Riêng khu B cuối tháng 5 nhận xong sổ đỏ sẽ ký hợp đồng sau.

Về cổng Làng khi được thông báo của ông Vũ Đức Trường chủ tịch hội đồng quản trị xây dựng Làng Sen đã xem phong thủy một cách cẩn thận và chu đáo thì công Làng cũ bị sai hoàn toàn và phải làm lại: Cổng chính chỉ được phép rộng 7,5M, 2 cổng phụ dành cho người đi bộ, mỗi cổng là 1,76M, 2 con rồng không phù hợp phải hạ xuống, vọng gác của bảo vệ không được để phía trong cổng mà phải chuyển ra bên ngoài cổng. Kỹ sư đã tính toán tổng chi phí là 17500$, những người đầu tư đã có 12500$ còn 5000 đô bà con trong làng sẽ chia đều cho mỗi gia đình đóng khoảng 20$.

Ban biên tập