Thực hiện mục đích tôn chỉ của Hội, là đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, Hội miền Trung tại Odessa có hai trường hợp kém may mắn bị bệnh hiểm nghèo phải chạy thận: Đó là anh Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1986, quê quán, phố Hợp Tiến, phường Thạch Linh, Hà Tĩnh. và Chị Nguyễn Thị Tú, Sinh năm: 1986, quê quán, xã Bảo Thành, Yên Thành, Nghệ An. cả hai người đều phải khẩn trương về nước để kịp thời chữa chạy. Ban chấp hành chúng tôi đã kêu gọi giúp đỡ, được bà con anh chị em hưởng ứng ủng hộ với danh sách như sau:

Danh sách đóng góp ủng hộ quĩ từ thiện của Hội:

1. Nguyễn Sỹ Xuân: 200 $

2. Phạm Đức Phúc: 100 $

3. Phạm Hạnh Phúc: 100$
4. Hoàng Hữu Ngọc: 100 $
5. Trịnh Xuân Cường: 100 $
6. Lê Văn Thành.: 100$
 8. Trần Hồ Nguyên: 100 $
9. Nguyễn Bửu An: 100 $
10. Đỗ Văn Trọng.: 100 $
11. Võ Văn Trọng.: 100 $
12. Anh chị Thái TÌNH:100 $

13. Đinh xuân Oanh: 100 $
14. Vợ chồng Nga Hiếu:100 $
Danh sách ủng hộ cho hai bệnh nhân hiểm nghèo về nước:
1. Hội Người Việt tại TP, Odessa: 200$
2. A/c Thái Tình.: 100$
3. A/c Hải Dương.: 100$
4. A/c Tuấn Thuý.: 50$
5. A Kai Da (Tàu).: 50$
6. A Quang Thẩu (Tàu).: 50$
7. A/c Trọng Thuận.: 50$
8. A/c Trọng Đào.: 50$
9. A/c Phúc Mai.: 50$
10. A/c Dũng Liễu.: 20$
11. A Đức (em Phúc).: 20$
12. A/c Nhung Chỉnh.: 20$
13. A/c Tiến Hồng.: 20$
14. A/c Yến Ánh.: 1000g.
15. A/c Trường Huệ.: 1000g
16. A Linh (nhạc).: 1000g
17. A/c Linh Hiền.: 1000g
18. A/c Êm Lộc.: 1000g
19. A/c Việt Phượng.: 1000g
20. A/c Dần Ngân.: 1000g
21. A/c Duẩn Huyền.: 1000g
22. A/c Dũng Hoài.: 1000g
23. A/c Tuấn Hiếu.: 1000g
24. A/ c Tý Dung.: 1000g
25. A/c Hoà Liễu.: 1000g
26. A/c Tuấn Giang.: 1000g
27. A,c Bảo Liên.: 1000g
28. A Châu (bọ).: 1000g
29. A/c Hùng Thuyết.: 1000g
30. A/c Long Thuý.: 1000g
31. A/c Đông Vân.: 1000g
32. A Hà Yến.: 1000g
33. A Hưng (con).: 1000g
34. A/c Hương Dương.: 500g
35. A/c Hằng Phong.: 500g
36. A/c Thành Hương.: 500g
37. A/c Trung Trang.: 500g
38. A/c Thành Hồng.: 500g
39. A/c Th-H.: 500g
40. A/c Hải Trang.: 500g
41. A/c Đức Mai.: 500g
42. A/c Thành Thu.: 500g
43. A/c Lành Hoà.: 500g
44. A/c Huy Nhung.: 500g
45. A/c Hải Phương.: 500g
46. C Hoa (b).: 500g
47. A/c Tuấn Vân.: 500g
48. A/c Truyền Châu.: 500g
49. A/c Thanh Hiên.: 500g
50. A/c Toại An.: 500g
51. A/c Bình Bá.: 500g
52. A/c Bình Quân.: 400g
53. A/c Đàm Trang.: 400g
54. A/c Hiếu Tuyết.: 300g
55. A/c Vinh Hà.: 300g
56. A/c Đăng Hoài.: 300g
57. A Hoà.: 200g
58. A/c Liêm Chuyên.: 200g
59. A/c Thanh Hải.: 200g
60. A Cảnh.: 200g
61. A Đạo.: 200g
62. A/c Tiềm Huyền.: 200g
63. A/c Thắng Hồng.: 200g
64. A Hùng (Lâm Hoà).: 200g
Ngày 28-2-2017
65.Trần Hữu Bằng.: 100 $
66. A, chị Dũng Chiến.: 50 $
67. Anh chỉ Vinh Vân.: 2000g
68. Anh Quân.: 500 g
69. Anh Quyền Xưởng may:500 g
70. HOÀNG Văn Án,:500 g
71. Dương ngoc Hùng (H,Dũng):1000 g
72. Phí Anh TUẤN: 2010 G
73. Anh, Chi LÂN THANH: 1000 G
74. Anh Chi HUY THUÝ: 1000 G
75. Anh Chi THỌ MẾN.: 500 G
76.Anh Chi DẦN ÉN.: 500 G
77.Anh Chi LỘC HƯƠNG: 500 G
78. Anh Chi THANH TƯƠI: 50 $
79. Anh Chi NGHỊ VĂN: 50 $
80Anh Chị TÁM LINH: 200 g
81.Nguyễn Sỹ XUÂN.: 100$
82.vợ chồng NGA HIẾU: 100$
83.Hoàng Hoàng Hữu NGỌC: 100$
84.Anh Chị MINH HẠNH.: 50$
85.Anh Chi NGUYÊN TÂM.: 30$
86.Phạm Đức PHÚC: 50$
87.Nguyễn hồng CƯỜNG.: 50$
88.BTT, hội người Việt: 100$
89.Đinh Xuân OAnh.: 500g
90Nguyễn VĂN DŨNG.: 500g
91.Anh Chi NAM LỘC.: 500g
92.Nguyên BỦU AN.: 50$
93Anh Chi HIỆP HỒNG.: 500g
94.Anh Chi LỘC TRANG.: 200g
95Anh Chi VƯỢNG LIÊN.: 500g
96.Anh Chị TRUNG HƯỜNG: 200g
97.Anh Chị. TÙNG SOA.: 200g
98.Anh Chị CÂM HOÀI.: 200 g
Chúng tôi BCH hội miền trung, xin chân thành cảm ơn tới các nhà tài trợ, nhà hảo tâm đã mở rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn. Danh sách những người tự nguyện ủng hộ và chúng tôi vẫn tiếp tục đón nhận những nhà hảo tâm và các nhà tài trợ trong hội miền trung nói riêng và cộng đồng người Việt Nam tại Odessa nói chung.

  Thay mặt ban chấp hành: Chủ tịch hội Nguyễn Sỹ Xuân

»Cùng chủ đề