Chiều ngày 11-4-2017, tức là sau tổ chức sự kiện lễ Hội đền Hùng tại Odessa được 5 ngày, ban chấp hành Hội đồng hương Vĩnh Phú đã họp cùng đội văn nghệ để rút kinh nghiệm, mở đầu cuộc họp bà Nguyễn Thị Đình chủ tịch Hội, thay mặt ban chấp hành đánh giá chung về sự kiện giổ tổ Hùng Vương do Hội đồng hương Vĩnh phú đứng ra tổ chức, nhìn chung theo đánh giá chủ quan của ban tổ chức, và được dư luận đánh gia cao sự thành công của buổi lễ, tất cả con em dâu rể quê hương Vĩnh Phú và bà con cộng đồng những người yêu mến tín ngưỡng Hùng Vương về dự, đồng thời rút kinh nghiệm những sai sót không thể tránh khỏi và đưa ra nhưng phương hướng khắc phục để lần sau tổ chức tốt hơn.  Nhiều ý kiến phát biểu thắng thắn của các thành viên ban chấp hành và đội văn nghệ cho những ưu khuyết của cả hai sự kiện mà Hội ĐH Vĩnh Phú đã tổ chức từ đầu năm đến nay.

Đánh giá về sự thành công của buổi lễ bà Nguyễn Thị Đình nhấn mạnh đến tinh thần đoàn kết và thành tích chung của cả tập thể BCH, toàn thể những bà con có mặt trong buổi lễ, nhấn mạnh đến những đóng góp của đội văn nghệ, tiêu biểu nhất cho cả hai buổi lễ đã được Hội đồng hương Vĩnh Phú đứng ra tổ chức: Đó là lễ Hội giổ tổ Hùng vương và lễ đón chào năm mới và thành lập Hội, bà Đình đưa ra vấn đề đề nghị tập thể xét để Hội khen thưởng động viên, cấp giấy khen cho các anh chị em trong đội văn nghệ, những người có đóng góp tích cực cho công tác phong trào, xây dựng Hội, riêng các anh chị trong ban chấp hành không có khen thưởng. Ban chấp hành nhất trí 100% như ý kiến của chị tịch Hội Nguyễn Thị Đình.

Video, vui liên hoan sau lễ Hội

Sau cuộc họp, Ban chấp hành tổ chức bữa liên hoan nhẹ, các tiết mục ca nhạc hát cho nhau nghe đã làm cho buổi gặp gỡ thêm thân mật thiết thực,đoàn kết. Âm nhạc đã thúc dục mọi người cùng nhau nhảy tập thể, vui vẻ và đoàn kết. Thông qua hoạt động này, nhiều anh chị em trong ban chấp hành mong muốn Hội đồng hương Vĩnh Phú đứng ra tổ chức các buổi dạ hội theo định kỳ hàng tháng hay có thể hàng tuần, điều này rất thuận lợi vì tại địa điểm nhà hàng hương sen bà Vũ Thị Minh ủy viên BCH lại là chủ nhà hàng, Bà Vũ Thị Minh nói sẽ ủng hộ cho mượn về địa điểm.

Lời cảm ơn của ban tổ chức lễ giổ tổ Hùng Vương tại Odessa

Tin từ BCH Hội ĐH Vĩnh Phú

»Cùng chủ đề