Bà con ơi!

Thiên tai đã xéo nát mảnh đất Miền Trung của chúng ta, gây thiệt hại nặng nề về người và của…!

Nhìn về mảnh đất ấy, nơi những người thân yêu, những người bà con của chúng ta mà thấy xót xa! Những mái nhà không ngói, những ngôi trường bị san phẳng, những đứa trẻ không còn nơi trú ngụ…

Không lúc nào mà cần hơn lúc này, cần lắm những trái tim và những cánh tay giang rộng ôm những người Đồng Hương của chúng ta vào lòng!

Với tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”, “Một miếng khi đói, bằng một gói khi no”, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi những tấm lòng vàng trong cộng đồng Hội ĐH Bắc Miền Trung nói riêng, và cộng đồng người Việt Nam tại Odessa nói chung cùng chung tay giúp đỡ bà con, đồng bào Miền Trung trong lúc hoạn nạn này.

Tiếp nhận ủng hộ của những tấm lòng vàng:
– Phạm Hạnh Phúc. ĐT 0675909911
– Nguyễn Hữu Ngọc. ĐT 0965812240
– Nguyễn Bửu An. ĐT 0936993939
– Hồ Văn Thôi. ĐT 0962901414
– Đinh Xuân Oanh. ĐT 0677290029
– Trịnh Hồng Cường. ĐT 0673858585
– Nguyễn Văn Dũng. ĐT 0984684071
– Lê Văn Thành. ĐT 0686888999
– Võ Văn Trọng. ĐT 0989901799

T/M BCH HĐH Bắc Miền Trung
PCT. Phạm Hạnh Phúc

»Cùng chủ đề