Người đứng đầu của Ban thư ký tổng thống Viktor Baloga lên án Chính phủ đã tăng một cách thái quá số lượng lãnh đạo trong Văn phòng. Đây là nội dung lá thư gửi tới Thủ tướng Yulia Tymoshenko.

Theo Chủ tịch Ban thư ký tổng thống, trong điều kiện khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính, bất kỳ biện pháp nào nhằm giảm thiểu chi phí cho ngân sách, thất thoát tiền bạc đều đặc biệt quan trọng.

Baloga cho hay, vào ngày 3 tháng 3 năm 2009, Quốc hội Ucraina đã thông qua Nghị định về các biện pháp điều chỉnh chi phí cho ngân sách nhà nước. Để triển khai thực hiện nó, ngày 18/3 Chính phủ Ucraina đã đưa ra một nghị định có liên quan đến tiền lương của các thành viên trong Văn phòng chính phủ vào năm 2009.

“Tuy nhiên, tình hình thực thi các nghị quyết này không thỏa đáng trong các cơ quan hành pháp của Chính phủ. Tại một số Bộ, Ngành, số lượng Phó Bộ trưởng vẫn chiếm khoảng 10 vị trí, bất cập này xảy ra tương tự tại các cơ quan điều hành cấp địa phương”, – ông nói.

Chủ tịch Ban Thư ký cho biết, đây là nguyên nhân dẫn tới sự lãng phí, làm tổn thất cho ngân sách nhà nước, gây thiếu hụt một cách kinh niên nguồn lực cho các quỹ phúc lợi xã hội, hỗ trợ người nghèo.

“Tổng thống Ucraina muốn nhắc nhở Chính phủ rằng, không nên tiếp tục áp dụng các chính sách sai lầm trong việc sử dụng nhân lực, cần phải tối ưu hóa số lượng Phó Bộ trưởng, Phó Thủ trưởng cho các cơ quan hành pháp ở trung ương và Phó Chủ tịch ở các cơ quan quản lý nhà nước cấp địa phương”, – trong lá thư của Baloga gửi Tymoshenko.

Ông Baloga cũng lưu ý rằng, trước kia chính Thủ tướng Tymoshenko đã tự yêu cầu giảm số lượng các Ban, Ngành trong hệ thống Chính phủ, giảm nhân lực trong ban điều hành và chỉ ấn định khoảng 4 Phó Bộ trưởng tại các Bộ.

NNC
theo Kores