Người đứng đầu Ban thư ký tổng thống Victor Baloga đã đưa ra nguyên nhân chính thức của mình xin từ chức, đó là “sự bất đồng không thể vãn hồi” với quyết định ứng cử tổng thống nhiệm kỳ hai của tổng thống Victor Yushenko.

Ông đã đưa ra lý do này trong đơn xin từ chức, cơ quan báo chí đảng “Trung tấm thống nhất” đưa tin. “Tôi tin tưởng rằng Ngài không có quyền về mặt đạo đức ra tranh cử tổng thống. Ít nhất, tôi không ủng hộ Ngài trong quyết định đó”, – ông viết trong đơn gửi tổng thống.

Trong lá đơn trên ông Baloga nhấn mạnh, quyết định của ông đã được cân nhắc kỹ và sẽ không thay đổi. Ông chỉ ra rằng ông có ý định giải thích công khai lý do hành động của mình, vì lý do đó không chỉ liên quan đến quan hệ cá nhân giữa ông và người đứng đầu quốc gia. Ông Baloga giải thích thái độ tin chắc của mình rằng trong thời gian nắm giữ chức vụ cao nhất đất nước ông Yushenko đã không thể thực hiện những lời hứa mà ông đã đưa ra với nhân dân Ucraina trong chiến dịch tranh cử năm 2004. “Không một hy vọng nào được thực hiện, thời gian cứ mất đi không cách gì lấy lại được. “Mười bước đi đến với mọi người” vẫn chỉ là câu chuyện đẹp đẽ, không một cải cách hệ thống nào được thực thi. Tham nhũng và gia đình chủ nghĩa trong chính quyền, các tiêu chuẩn kép khi thông qua các quyết định quốc gia đã trở nên thường trực. Phải cay đắng công nhận rằng Ngài không làm được gì để thanh lọc chính quyền”, – đơn của ông Baloga viết.

Nguyên nhân thứ hai khiến ông phải từ chức là giới thân cận tổng thống Yushenko, được tổng thống đưa vào chính quyền, cho giữ các chức vụ quan trọng. Ông Baloga gọi việc trong nhiều quyết định bổ nhiệm nhân sự tổng thống không xuất phát từ phẩm chất chuyên nghiệp mà chỉ tuân theo quan hệ gia đình hoặc bạn bè là “gia đình chủ nghĩa trong chính quyền”. “Ngài không quan tâm rằng xung quanh Ngài, chính quyền và quốc gia đang bị gặm nhấm, như một sự xói mòn vậy. Khi tôi báo cáo với Ngài về những sự việc không thể dung thứ thì Ngài làm như không nghe thấy”, – ông Baloga nói.

Ông Baloga nhấn mạnh, trong vòng gần ba năm làm việc ông cảm thấy sức ép thường xuyên từ phía giới thân cận tổng thống. Do đó ông gọi việc từ chức của mình là “sự phản đối công khai chống lại những người xung quanh tổng thống muốn điều khiển Ban thư ký”.

Trong đơn từ chức ông cũng đưa ra vấn đề trách nhiệm cá nhân của tổng thống về việc trong suốt những năm nhiệm kỳ của ông đất nước luôn bị lung lay bởi các cuộc khủng hoảng và mâu thuẫn. “Ngài không nhìn thấy đối tác trong bất kỳ một thể chế quyền lực hay một lực lượng chính trị nào. Bầu cử Rađa Tối cao trước thời hạn năm 2007 đã tạo cơ hội để đạt được nhân nhượng chính trị, ổn định chính quyền. Ngài đã không tận dụng cơ hội đó. Lần thứ hai, sau lần bỏ phiếu thất bại thứ nhất, Ngài đã đệ trình bà Yulia Timosenko ứng cử cho vị trí người đứng đầu chính phủ, mặc dù ngài có thể không làm như vậy. Hậu quả quyết định của Ngài đã khiến đất nước còn lâu mới hồi phục lại được. Vì vậy cả Ngài, cả bà Timosenko không thể thậm chí chỉ là ứng cử vào các chức vụ trong chính quyền. Cả hai vị có nghĩa vụ phải ra đi”, – ông Baloga tuyên bố.

Ngoài ra, ông còn giải thích nguyện vọng được rời khỏi chức vụ của mình còn vì “đã mất đi ý nghĩa để làm việc trong điều kiện mọi sáng kiến do Ban thư ký đề xuất đều rơi vào sự thờ ơ của tổng thống”.

12:16 phút ngày hôm nay trang Podrobnosti đưa tin tổng thống Victor Yushenko đã cách chức ông Victor Baloga khỏi chức vụ đứng đầu Ban thư ký tổng thống.

Đó là nội dung sắc lệnh số N337/2009 ngày 19-5.

Phuong Anh
theo Podrobnosti