Từ ngày 7 – 13/4 đoàn đại biểu Hội Luật gia Ucraina do viện sĩ Valery Yevdokimov, Chủ tịch Hội luật gia Ucraina, Chủ tịch Hội Luật gia thế giới, đã có chuyến thăm Việt Nam và làm việc với Hội luật gia Việt Nam. Trong thời gian này viện sỹ Valery Yevdokimov đã có bài trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Việt Nam liên quan các vấn đề Hiến pháp. Chúng tôi xin đăng lại toàn văn bài trả lời phỏng vấn của viện sĩ Valery Yevdokimov.

Câu l: Thưa ông, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật là một trong những mảng hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Ucraina. Hiện nay, chúng tôi đang chuẩn bị cho việc sửa đổi Hiến pháp hiện hành, xin ông cho biết là Ucraina có thể chia sẻ những kinh nghiệm gì với Việt Nam về vấn đề này?

Đoàn của chúng tôi rất hân hạnh được sang làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi luôn hài lòng khi hồi tưởng lại quan hệ lịch sử truyền thống giữa Việt Nam và Ucraina. Giữa chúng ta có nhiều cách nhìn giống nhau. Chính vì thế, chúng tôi sang Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm về việc xây dựng một nhà nước pháp quyền và cơ sở nền tảng pháp luật. Chúng tôi thực sự vui khi thấy Việt Nam đang tiến hành thiết lập một hiến pháp mới. Thời đại thay đổi. Nhiều diễn biến xảy ra. Vì vậy quá trình này là hoàn toàn tự nhiên.
 
Năm 1996, Ucraina thông qua Hiến pháp mới. Nó đã được công nhận là một trong những hiến pháp tốt nhất bảo vệ đầy đủ quyền con người và quyền công dân.
 
Hiện nay Tổng thống Ucraina đã thành lập Ủy ban Hiến pháp và đồng thời cũng là thành viên của ủy ban này. Và chúng tôi đang có những thay đổi bổ sung cho Hiến pháp hiện hành, bởi vì xã hội thay đổi, con người thay đổi, quan hệ xã hội thay đổi và phải bổ sung thay đổi cho hợp thời.
 
Chúng tôi sang Việt Nam lần này với những văn bản hiến pháp và những thay đổi trong Hiến pháp của chúng tôi và muốn giới thiệu cho Việt Nam những thay đổi đó.

Chúng tôi cho rằng trong lịch sử của chúng ta có thời kỳ giống nhau và Việt Nam có thể tiếp nhận kinh nghiệm của Ucraina trong việc soạn thảo Hiến pháp mới.
 
Câu 2: Thưa ông, Ucraina là một trong những nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Hiến pháp của Ucraina và các nước thành viên của Liên Xô đã bỏ quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng và đa dạng hóa sở hữu đất đai. Với tư cách là Chủ tịch Hội luật gia thế giới, xin ông cho biết, vai trò của lực lượng chính trị thường được quy định nhu thế nào trong Hiến pháp?
 
Những vấn đề này rất quan trọng. Trong đó có vấn đề vai trò lãnh đạo của các lực lượng chính trị nhất định trong xã hội. Đó là những quá trình dân chủ thông thường có thể diễn ra ở bất kỳ nước nào. Nhưng nước CH XHCN Việt Nam có những truyền thống lịch sử riêng, hình thành đã lâu. Một số chính trị gia cho rằng hệ thống một đảng chính trị là hệ thống độc tài, nó hạn chế những nguyên tắc dân chủ. Nhưng nếu nhìn từ khía cạnh pháp luật, thể chế và lịch sử, tôi có thể nói chắc chắn ràng việc xây dựng nhà nước và xã hội do chính nhân dân quyết định. Nhân dân Việt Nam đã xác định cho mình hệ thống một đảng. Điều đó nói về sự tin tưởng với hệ thống chính trị này. Nhân dân tin tưởng đảng cầm quyền, trong trường hợp này cụ thể đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dân Việt Nam thấy được tương lai tươi sáng của mình dưới đường lối lãnh đạo của Đảng. Vì thế, hôm nay chúng ta có thể nói một cách chắc chắn rằng hệ thống một đảng ở Việt Nam sẽ xác định tiếp có tiếp tục sống dưới hệ thống một đảng trị nữa hay không. Việt Nam hôm nay là một quốc gia phát triển tốt. Đảng Cộng sản lãnh đạo tốt. Tôi không thấy có vấn đề gì.
 
Còn vấn đề sở hữu: Tại Ucraina cũng như các quốc gia XHCN trước đây, kể cả ở Việt Nam, đất đai đã thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Ở Ucraina chúng tôi, ngày nay có sở hữu nhà nước, sở hữu tư nhân, nhưng đất đai nông nghiệp của chúng tôi không tư hữu hóa và vẫn thuộc quyền sở hữu của nhà nước.
 
Còn về quân đội và các hệ thống an ninh: hoạt động của các cơ quan này được phi chính trị hóa và không phải là cơ sở của bất cứ một đảng nào. Các cơ quan này hoạt động theo Hiến pháp, luật pháp Ucraina và trên cơ sở điều lệ của mình. Tổng thống Ucraina là người đảm bảo Hiến pháp Ucraina được thực thi và là lãnh đạo của quân đội Ucraina. Dĩ nhiên, luật pháp luôn được hoàn thiện ở bất cứ quốc gia nào, cả ở Việt Nam và Ucraina.
 Câu 3: Được biết, cá nhân ông và một số người ở Ucraina vẫn sử dụng từ “đồng chí”, phải chăng đó là thể hiện tình yêu, sự nuối tiếc đối với Đảng Cộng sản?

 
“Đồng chí” là từ mang tính lịch sử đã lâu. Ở Ucraina, chúng tôi hiện nay cũng có đảng Cộng sản. Đó là một lực lượng chính trị có đại diện trong Quốc hội. Tất nhiên, tất cả những người cộng sản luôn nói từ “đồng chí”. Hiện nay từ này được sử dụng ít hơn. Vì như các bạn đã biết, trong nhiều năm, Liên Xô trước đây đóng cửa, nhân dân ít được tiếp xúc với các nước. Sau này giao tiếp trở nên nhiều hơn, xuất hiện những giá trị văn hóa mới. Hơn nữa, ở Ucraina từ “đồng chí” mới chỉ xuất hiện sau Cách mạng tháng 10. Trước cách mạng, người Ucraina dùng từ “pani” trong tầng lớp trung và thượng lưu, còn tầng lớp thấp hơn thì không gọi gì cả.
 
Trong văn bản chính thức chúng tôi không sử dụng từ này. Nhưng tôi cho rằng, trong giao tiếp chúng ta có từ “bạn” – dùng khi quan hệ rất thân mật rồi, từ “đồng chí” – với những người cùng làm việc, có thể tin tưởng và từ “bạn quen”. Nói chung, chúng tôi không để ý tới những từ ấy và sử dụng từ nào cho tiện trong giao tiếp mà thôi.
 
Câu 4: Thưa ông, ông cho rằng Hiến pháp sửa đổi của Ucraina có nhiều điểm tốt, vậy xin ông cho biết cụ thể những ưu điểm này?

 
Hiến pháp là luật pháp cơ bản của mỗi quốc gia. Hiến pháp bao gồm những nội dung liên quan tới các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Đó là thể chế các chính quyền từ trên xuống. Đó là vị trí và vai trò của tất cả các cơ quan nhà nước, vai trò và vị trí của Tổng thống, Quốc hội, v.v… Ngay trong chương đầu của Hiến pháp, chúng tôi đề cập tới quyền công dân, quyền được bảo vệ bằng Hiến pháp, bằng luật pháp. Quan trọng nhất là nhân dân của một quốc gia. Nhưng bất cứ quyền nào cũng cần được bảo vệ. Chính vì thế, chúng tôi và ở bất cứ nước nào cũng vậy, chú ý đặc biệt tới hệ thống tòa án.

Chúng tôi không thay đổi Hiến pháp, chúng tôi chỉ đưa vào những thay đổi và bổ sung. Chúng tôi nghiên cứu và lấy kinh nghiệm của châu Âu và các nước khác nhau, còn chỉ theo hình thức của một quốc gia nào đó là không nên. Với Việt Nam cũng vậy. Việt Nam cần nghiên cứu kinh nghiệm các nước và xây dựng hiến pháp của mình trên cơ sở truyền thống lịch sử và đặc điểm của quốc gia mình.
 

(Tin từ Hội Luật gia Việt Nam)

Tiểu sử ngắn gọn về viện sĩ Valery Yevdokimov:

 • Валерій ЄВДОК�?МОВ (1941 р. н.) – народний депутат України, II та IV скликання, заступник голови комітету Верховної Ради України по законності і правопорядку (1994—1998).
 • Секретар Комітету ВР України з питань правової політики ( 2002—2006).
 • Освіта – Харківський юридичний інститут (1964).
 • Кандидат юридичних наук, професор.
 • Академік Академії економічних наук України.
 • Академік міжнародної академії фундаментальних основ буття.
 • Академік Російської академії природних наук.
 • Голова Союзу юристів України (з 1995).
 • Президент Всесвітньої організації юристів (з 2011).
 • Президент Світового конгресу українських юристів (з 1998).
 • Президент Всесвітньої асоціації юристів у країнах СНД (з 1998).
 • Президент Всесвітньої асоціації юристів ( 2003 — 2005, 2009 — 2011 ).
 • Почесний Президент Всесвітньої асоціації юристів (2011).
 • Президент Всесвітньої асоціації юристів у країнах Європи (з 2011).
 • Президент Міжнародного благодійного фонду юристів України.
 • Віце — президент Міжнародного Союзу юристів (Росія).
 • Перший голова Вищої ради юстиції України (1998—2001).
 • Член Вищої ради юстиції України (з 1998).
 • Державний службовець І рангу (1998).
 • Радник Голови Вищої ради юстиції України.
 • Радник Генерального прокурора України.
 • Голова Всеукраїнської юридичної ради.
 • Член Сенату Вищої Палати Міжнародного Парламенту безпеки та миру.
 • Повноважний міністр Парламенту.
 • Діючий член Європейської конференції судового порядку (Європейська Магістратура, 2005).
 • Великий Магістр Міжнародної організації «Лицарський орден справедливості».
 • Член Національної конституційної ради.
 • Член Національної комісії з укріплення демократії та верховенства права при Президентові України.
 • Член Конституційної Асамблеї (2012).
 • Заслужений юрист України.
 • Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (1998).
 • Орденом «За заслуги» ІІ ступеня (2003).
 • Орденом «За заслуги» І ступеня (2004).
 • Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України,
 • Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України
 • Орденом Преподобних Антонія і Феодосія Печерських.
 • Орденом «Різдво Христове» І ступеня.
 • Орденом «Різдво Христове» Московського патріархату.
 • Орденом православної церкви «Андрія Первозванного» І ступеня.
 • Орденом Станіслава І ступеня.
 • Орденом Святої Королеви Анни.
 • Орденом Святої Бригиди.
 • Хрестом Пошани «Князь Святослав».
 • Вищим орденом юстиції Всесвітньої асоціації юристів.
 • Відзнакою Міжнародного рицарського ордену Справедливості – Орденом Справедливості І ступеня.
 • Міжнародна поліцейська Корпорація громадської безпеки «Орден честі» (2011).
 • Лауреат загальнонаціональної програми «Людина року» в номінації «Юрист року».
 • Золота книга ділової еліти України (2000, 2001).
 • «Почесний працівник Державної податкової служби України» (1999).
 • «Почесний працівник прокуратури України» (2000).
 • Почесна відзнака Міністерства внутрішніх справ України (2008).
 • Почесний знак Комітету сприяння правоохоронним органам України (2003).
 • Почесна відзнака комісії Верховної ради України з питань правосуддя (2009).
 • Відзнакою Міністерства юстиції України «За заслуги» (2000).
 • Почесний знак Міністерства юстиції України (2008).
 • Почесною відзнакою Верховного Суду України «За вірність закону» (2003).
 • Відзнакою Вищої ради юстиції України (2001).
 • Відзнакою Головного управління Державної служби України.
 • Почесною відзнакою Вищого арбітражного суду України І ступеня (2001).
 • Почесний знак Вищого адміністративного суду (2011).
 • Почесною відзнакою Вищого господарського суду «Знак Пошани» (2006).
 • Почесне звання «Народний посол України» (2001).
 • Почесний знак за заслуги перед нотаріатом (2011).
 • Медаллю «За заслуги у розвитку адвокатури» (2000).
 • Видатний адвокат України (2011).
 • Відзнаки Міжнародної кадрової академії «За ефективне управління» (2002).
 • Почесний знак Національної академії служби безпеки України (2011).
 • Почесною відзнакою Конституційного суду України (2006).
 • Почесною відзнакою Вищого господарського суду України (2007).
 • Вищий орден Президента Республіки Сербської (2010).

Nguồn: http://www.lawyersUNI0N.org.ua/?page_id=35

Ban biên tập