Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị! Trước hết cho tôi bày tỏ sự cảm ơn Hội nghị và Ban Tổ chức đã cho tôi một cơ hội để phát biểu: Từ buổi sáng đến giờ, chúng ta đã nghe rất nhiều các báo cáo, tấm gương điển hình và các mô hình làm ăn bài bản và hiệu quả. Bản thân tôi cũng đã được chuẩn bị một bài phát biểu dài, song có lẽ theo chiều hướng của Hội nghị, cho phép tôi được phát biểu ngắn gọn với ba ‎ ý kiến như sau:

1. Tôi xin hoàn toàn nhất trí cao về các ‎ ý kiến mà Hội nghị cũng như Ban tổ chức đặt ra là có nên liên minh các doanh nghiệp với nhau hay không? Tôi xin trả lời là có và đây là điều cần thiết. Nhưng tôi không nhất trí như cách đặt vấn đề liên minh của Hội doanh nghiệp Hungary đó là: Muốn liên minh với nhau thì khi đi bàn thảo công việc thì những người trong liên minh phải: cùng đi, cùng đến, cùng bàn và cùng về với nhau. Theo tôi, nếu đã không tin nhau đến như vậy thì tôi nghĩ là không nên liên minh. Quan điểm của tôi là muốn liên minh với nhau thì trước hết phải tin nhau, sau đó nguyên tắc có tính chất căn bản đứng sau lòng tin là nguyên tắc “Minh bạch về kinh tế”. Nếu đã thiếu lòng tin thì không nên liên minh với nhau?!


Phát biểu của ông Vũ Đức Trường – Chủ tịch hội Doanh nghiệp Việt Nam Odessa tại diễn đàn doanh nghiệp châu Âu lần thứ 3 

2. Về doanh nghiệp Odessa thuộc nước cộng hòa Ucraina. Với đặc điểm của chúng tôi khác với các nước khác vì chúng tôi có những đặc thù riêng. Các đặc thù đó là tình hình chính trị của Ukraine không bình ổn do các đảng phái đấu đá tranh giành quyền lực. Chính vì vậy đây là thời điểm vừa là thách thức nhưng cũng vừa là cơ hội rất nhạy cảm cho các doanh nghiệp.

Tôi đồng ‎ ý với tiêu chí hiện nay là phải đi vào làm ăn căn bản, nhưng ở chúng tôi những điều kiện đó chưa thực sự hội tụ, mà đã gọi là “doanh nghiệp” thì không thể ngồi chờ mà không biết tận dụng cơ hội tốt. Ví dụ như mô hình kinh tế chợ, các dịch vị truyền thông như các nước Đông Âu đã trải qua, nhưng ở chỗ chúng tôi vẫn đang phù hợp.

Hội doanh nghiệp Odessa có gần 60 hội viên tuy nhiên chúng tôi chưa có các cơ sở vật chất hoành tráng nhưng với mô hình kinh tế chợ và các dịch vụ, chúng tôi vẫn đang có những thu nhập ở mức cao và hợp lý, đây cũng chính là quá trình tích lũy về lượng của chúng tôi.


Toàn cảnh Hội nghị diễn dàn Doanh nghiệp châu Âu lần thứ 3 tại Budapest.

3. Tôi muốn đóng góp cho BTC Hội nghị của chúng ta.
Ngoài những công việc tổ chức chặt chẽ và chu đáo ra tôi xin đề nghị một số ý như như thế này:

a. Một diễn đàn lớn như vậy về trang trí phải có một tiêu đề toát lên nội dung của cuộc hội thảo bằng tiếng Việt. Ví dụ: ỔN ĐỊNH DOANH NGHIỆP HƯỚNG ĐẦU TƯ VỀ QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC. vân vân… Có chủ đề cụ thể thì mọi người mới đi vào phát biểu đúng trọng tâm mang lại hiệu quả tốt hơn. 

 


Hội doanh nghiệp Odessa và Hội doanh nghiệp Kharkov tới thăm thành phố Berlin theo lời mời của Hội doanh nghiệp Việt Nam tại CHLB Đức 
b. Đã gọi là Doanh nghiệp thì có nhiều mảng kinh doanh khác nhau. Mảng kinh tế chợ không thể nghe về điều hành của nhà máy mỳ thuyết diễn. Doanh nghiệp tài chính không thể nghe doanh nghiệp công nghệ thông tin diễn giải. Vậy tôi đề nghị chúng ta nên chia thành các chuyên ngành để thảo luận trước khi thảo luận tập trung
c. Qua ba lần diễn đàn, việc nâng cao chất lượng nội dung chương trình là việc làm hết sức cần thiết. Kể cả với thành phần tham dự cũng phải được lựa chọn và cũng phải có tiêu chí cụ thể, các ‎ý kiến phát biểu phải được chuẩn bị kỹ càng, có trách nhiệm, ngắn gọn, cắt giảm rườm rà “kính thưa kính gửi” quá nhiều. Có như thế thì chất lượng sẽ tốt hơn và hiệu quả hơn. 

Cuối cùng xin cám ơn sự chú ‎ ý của mọi người!

theo Hội doanh nghiệp Odessa

»Cùng chủ đề