Bộ giáo dục và khoa học Ukraina ngày 22 tháng 9 đã công bố trên trang website chỉ số những Đại học nổi tiếng nhất theo sự lựa chọn của thí sinh.

Ba vị trí đứng đầu là Đại học quốc gia Kyiv mang tên Shevchenko (58851 đơn xin nhập học của 27112 thí sinh), Đại học kỹ thuật quốc gia Kyiv (KPI) mang tên Sikorskiy (50226 đơn của 20952 thì sinh) và Đại học quốc gia Lviv mang tên Franko (48937 đơn của 22790 thí sinh).

Thiếp theo bảng chỉ số theo số thí sinh lựa chọn:

ĐH bách khoa Lviv;

ĐH kinh tế-thương mại Kyiv;

ĐH hàng không quốc gia;

ĐH sư phạm Dragomonov (Kyiv);

ĐH quốc gia Chrnovitskiy,

ĐH quốc gia Kharkiv mang tên Karazin và

ĐH kinh tế quốc gia Hetman Kyiv.

“Bảng chỉ số này cho thấy cho dù có những ý kiến phổ biến nói thí sinh chỉ lựa chọn thù đô là không đúng, ngoài thủ đô có cả Lviv, Kharkiv và Chernovitskiy cũng là những thành phố được lựa chọn nhiều.

Xu hướng này (trend) chúng ta quan sát thấy không phải năm đầu tiên. Chẳng hạn, năm noái ĐH quốc gia ở Kamenets-Podolskiy cũng nằm trong top-10 đại học được lựa chọn nhiều nhất. Đại học Dnipro mang tên Gonchar cũng được lựa chọn nhiều”, – giám đốc vụ đào tạo của bộ giáo dục Oleg Sarov đánh giá.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề