Cuộc thẩm vấn lần thứ hai của Viện kiểm sát tối cao Ucraina đối với bà Timosenko về vụ đầu độc Tổng thống Yushenko năm 2004 đã diễn ra ngày 18-9 trong suốt 3 giờ đồng hồ, thư ký báo chí của Thủ tướng Marina Soroka thông báo.
Cuộc thẩm vấn lần trước đã được Viện kiểm sát tối cao tiến hành ngày 11-9 và kéo dài 5 giờ đồng hồ.

“Cuộc thẩm vấn hôm nay đã kéo dài đến 3 giờ đồng hồ. Không loại trừ Viện kiểm sát sẽ triệu tập Thủ tướng đến thẩm vấn một lần nữa”, – bà Soroka nói.

Trước cuộc thẩm vấn, bà Yulia Timosenko đã cho biết, bà không có quyền tiết lộ các chi tiết liên quan đến vụ án, vì đó là quy định của pháp luật. “Tôi đã ký bản cam đoan không tiết lộ chi tiết vụ việc”, – Thủ tướng nói.

Bà Timosenko cũng tuyên bố, những hành động của Viện kiểm sát tối cao đối với bà là nhằm mục đích chính trị.

“Tôi nghĩ rằng, tất cả các giấy triệu tập của Viện kiểm sát đều do Văn phòng Phủ Tổng thống đặt hàng cả”, – Bà Timosenko phát biểu với các phóng viên trước cửa tòa nhà Viện kiểm sát tối cao ngày 18-9.


theo RIA Novosti