Đại biểu nhân dân và cũng là nhà báo Nayem thông báo trên kênh Telegram ra khỏi hàng ngũ của phái BPP ở quốc hội Ukraina.

“Tôi đã nộp đơn ra khỏi phái BPP. Đây chỉ là chuyện hình thức. Chúng tôi từ lâu đã ở hai bên bờ chiến lũy. Những sự kiện gần đây nhất chỉ khẳng định điều này.

Tôi tham gia chính trị sau cách mạng và tôi thậm chí không muốn liên đới với những người mà công khai lãnh đạo phản cách mạng.

Trong 4 năm rưỡi tôi nghe tới 15 ngàn lần vấn đề “tại sao tôi lại ở  trong phái BPP?”. Tôi từng có câu trả lời của mình mà ít người thấy thuyết phục. Bây giờ tôi chẳng thuyết phục ai cả. Trang sử này kết thúc tại đây”, – ĐBND Nayem tuyên bố.

Nayem tới chính trường với tư cách một nhà báo lớn nổi tiếng, một trong những người sáng lập “Truyền hình xã hội”.

Chính ông đã viết lời kêu gọi vào ngày khi cách mạng bắt đầu (xuống đường làm cách mạng, -nd) – “Hẹn gặp nhau trên quảng trường vào 22g30, bên cạnh Tượng đài Độc lập. Hãy mặc ấm vào, cầm thêm cái ô, chè, cà phê, tâm lý tốt và kéo theo bạn bè”.

Chính ông Nayem đã viết như thế.

Hôm nay ông Nayem, Leschenko và Zalischuk – ba đại biểu nhân dân đã tuyên bố từ bỏ phái BPP và thành lập phong trào chính trị-xã hội “Hãy hành động cùng chúng tôi”.

Phái BPP ở quốc hội hiện còn 135 người ĐBND.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề