Mô hình kinh tế chợ mà bà con ta ở Odessa nói riêng và Ukraina nói chung rất ảm đạm, chợ chỉ có người bán không có người mua. Chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc về mô hình kinh tế chợ này

https://youtu.be/SBVY3W8YZMw
»Cùng chủ đề