UNN. Do đạo văn và chất lượng nghiên cứu kém, Hội đồng Chứng nhận của Bộ khoa học và giáo dục đã hủy 3 bằng tiến sĩ và tiến sĩ. UNN dẫn nguồn cơ quan báo chí Bộ khoa học và giáo dục báo cáo với.

“Hội đồng xác nhận học thuật tối cao của Bộ khoa học và Giáo dục đã hủy bỏ quyết định của hội đồng khoa học chuyên ngành về việc trao bằng cấp khoa học tiến sĩ và phó tiến sĩ khoa học trong cuộc họp vào ngày 26 tháng 2 năm 2020” do đạo văn học thuật, mức độ nghiên cứu luận án thấp và sự không nhất quán của hộ chiếu chuyên ngành khoa học.

Hội đồng chứng nhận học thuật tối cao cũng quyết định trao 306 tiến sĩ khoa học, 1079 phó tiến sĩ, 17 tiến sĩ triết học. Hội đồng chứng nhận cũng trao cho 194 nhà khoa học danh hiệu giáo sư, 568 – phó giáo sư, 38 – nhà nghiên cứu cao cấp.

“2 tiến sĩ và 6 luận án tiến sĩ đã được gửi để xem xét bổ sung”, báo cáo ghi chú.

Ngoài ra, Hội đồng Chứng nhận học thuật tối cao đã từ chối 2 hội đồng khoa học chuyên ngành trong việc tiếp tục công việc của họ do sự không nhất quán của Quy định về hội đồng khoa học chuyên ngành, vi phạm liêm chính học thuật và chất lượng nghiên cứu luận án kém, mà trước đây được bảo vệ trong các hội đồng đặc biệt đó.

“Đây là những hội đồng chuyên ngành tại Đại học Y khoa Quốc gia Kharkov thuộc Bộ Y tế Ukraina và Học viện quản lý Văn hóa và Nghệ thuật Quốc gia của Bộ Văn hóa Ukraina” – trong thông báo cho biết.

Nhớ lại rằng Bộ Giáo dục và Khoa học Ukraina đã đưa ra một công cụ tìm kiếm và cơ sở dữ liệu trích dẫn khoa học cho các nhà khoa học. Theo phần mềm này máy tính sẽ đưa ra những đoạn văn “bị đánh cắp” từ các công trình khoa học của người khác”, nói cách khác là cho thấy sự hiện diện của đạo văn.

Trong số những người bị hủy bỏ chứng nhận bằng tiến sĩ có anh trai cựu tổng thống Ukraina Victor Yuschenko.

Nguồn: UNN

»Cùng chủ đề