Đại biểu của Đảng vùng – ông Nikolai Azarov đã phụ trách chiến dịch vận động bầu cử của Viktor Yanukovich trong các cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2010. Quyết định này đã được thông qua theo kết quả cuộc họp chung của Đảng.

Trong khi đó, tên của người quản lý trực tiếp ban lãnh đạo của Đảng vùng tạm thời chưa được nêu ra, theo thông báo từ những “Người bình luận”, tham gia vào Đảng.

Tuy nhiên, việc chuẩn bị cho chiến dịch vận động đã bắt đầu. Sau cuộc họp, Viktor Yanukovich ở lại trong phòng họp cùng với những người đứng đầu các đơn vị của Đảng vùng để thảo luận với họ những thông tin chi tiết chuẩn bị cho chiến dịch.

Giải thích quyết định không thành lập liên minh với Khối BYUT, Viktor Yanukovich nói: “vấn đề không phải ở chỗ các cử tri không ủng hộ nhiều người lãnh đạo trong Đảng, mà ở chỗ các cử tri không tin vào tính trung thực của Yulia Tymoshenko, và theo thực tế đó bà ta sẽ không thể là người đứng đầu Đảng vùng”.

Lãnh đạo Đảng vùng cũng lưu ý rằng những công việc chính của liên minh được đặt ra là việc tiến hành các cuộc cải cách hệ thống. Việc thực hiện những điều này mà không có sự ủng hộ của phần đông người dân thì không tiến hành được. Đồng thời ông cho rằng trong tương lai sẽ vẫn cần phải đồng bộ hóa việc tiến hành các cuộc bầu cử Tổng thống, Quốc hội và hội đồng địa phương, để làm điều đó, rõ ràng, cần phải thay đổi Hiến pháp.

Ngoài ra, khi nói về việc tiến hành đàm phán lại với Khối BYUT, lãnh đạo Đảng vùng đã bác bỏ những thông tin không có thật từ hãng truyền thông SMI, đặc biệt là những cáo buộc đề nghị của Đảng vùng về việc quy định trong Hiến pháp ở độ tuổi từ 50 cho các ứng viên tranh cử Tổng thống.

NNC
theo Mid