Trong 5 năm Kluyev chưa hề cắt biên giới quốc gia chính thức.

Bộ trưởng nội vụ Avakov gửi chủ tịch UBBC trung ương Ukraina Tetiana Sliparchuk công văn khẳng định về sự bất hợp pháp đăng ký ông Andrey Kluyev ứng cử viên ĐBND vào quốc hội lần này.
“Đây là chuyện bất thường. Sự thiếu kiên quyết và thụ động của một loạt các chế định nhà nước, tính bất thường ngược đời của các quyết định gây nên sự ngạc nhiên… Tôi đã thực hiện hội nghị cơ quan chuyên môn của bộ nội vụ Và kết quả là tôi gửi công văn cho UBBC. Tôi hi vọng nó sẽ là cơ sở để UBBC thông quan quyết định hủy bỏ sự tham gia của Kluyev và Shariy vào bầu cử quốc hội ngày 21 tháng 7 năm 2019”, – ông Avakov viết.

Trong tài liệu chỉ rõ rằng bộ nội vụ xác định sự thất là ông Kluyev không hề cắt biên giới quốc gia kể từ năm 2014, theo hệ thống “Arkan” ông ấy chưa cắt biên giới trong năm gần đây. Nếu như ông ấy đã cắt biên giới thì đã bị bắt giữ vì đang trong thời kỳ bị truy nẵ do trốn cơ quan điều tra và tòa án”, – trong công văn viết. Xét tới những sự thật này ông Avakov đề nghị xem lại quyết định cho ông Kluyev và Shariy (trong hoàn cảnh tương tự) khôngđược tham gia vào bầu cử.


Video TSN

Lưu ý rằng, vì việc đăng ký bầu cử sai trái này ở Kyiv đang diễn ra biểu tình chống đối mang tên “Hết chịu nổi” để phản đối việc đăng ký bầu cử bất bình thường này.

Ngày hôm sau, 3 tháng 7 UBBC đẫ hủy đăng ký cho ông Klyuev và Shariy. Theo thông báo của UBBC tuyên bố của bộ trưởng nội vụ là đủ cơ sở để hủy bỏ đăng ký cho hai ứng viên bầu cử gây phẫn nộ dư luận xã hội….

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề