Lãnh đạo của “Mặt trận cải cách” – ông Arseny Yasenyuk thông báo về sự cần thiết phải thay đổi các ưu tiên quốc gia đối với Ucraina. Theo ông, cụ thể, đất nước này sẽ buộc phải trả tiền cho phúc lợi của các nước công nghiệp phát triển. Điều này được ông thông báo trong cuộc họp ngày hôm nay của cơ quan đại diện tổ chức “Mặt trận cải cách” tại vùng Zakarpartski.

Arseny Yasenyuk khẳng định rằng cần thực hiện 4 điểm chính, là những ưu tiên hàng đầu. “Đó là đổi mới hiện đại hóa – công nghiệp hóa, sức khỏe và nền giáo dục quốc gia, xây dựng sản xuất buôn bán lớn trong nông nghiệp và quân đội mạnh”.

Yasenyuk nhấn mạnh rằng ông đặt việc hiện đại hóa công nghiệp của Ucraina ở vị trí đầu tiên, bởi vì Ucraina không thể tồn tại trong một hệ thống của các lưu thông tiền tệ rẻ. Ông đề nghị thực hiện mục này bằng cách xây dựng các nhà máy công nghiệp hiện đại, các nhà máy năng lượng nguyên tử, nâng cấp cải tiến năng lực sản xuất, qua đó sẽ tạo ra công ăn việc làm mới và hàng hóa có khả năng cạnh tranh. “Các sản phẩm cạnh tranh là câu trả lời cho tất cả các thách thức của cuộc khủng hoảng” – Đại biểu này chắc chắn.

Một điểm khác trong sự phát triển của đất nước mà người đứng đầu “Mặt trận cải cách” đã đưa ra là sản xuất nông nghiệp. Theo ông, nền sản xuất nông nghiệp phải phát triển cao và có lượng hàng hóa sản phẩm lớn. Bởi vì không tuân thủ các mục này thì ở nông thôn không thể có nền giáo dục cũng như không có y tế. Ông nói: “Các nước châu Âu khác trợ cấp cho mỗi héc ta nông nghiệp 300 euro, còn chúng ta cũng đạt được cùng một kết quả như thế mà không có sự trợ cấp nông nghiệp”.

Yasenyuk cũng thông báo rằng, ông nhìn thấy tương lai an ninh của Ucraina nhờ lực lượng quân đội riêng mạnh mẽ, mà có thể “bảo đảm an ninh của đất nước.”

Ngoài ra một trong những nhiệm vụ chính mà Arseny Yasenyuk đã nêu ra là sự hình thành nền y tế và giáo dục quốc gia. “Hệ thống giáo dục cần xem xét chất lượng giáo dục đầu tiên – từ các trường học nông thôn đến các trường đại học”, – Arseny Yasenyuk tổng kết. Những điểm này đã được đại biểu của “Mặt trận cải cách” dự kiến là những ưu tiên trong kế hoạch cải cách quốc gia.

Trong ngày hôm nay thứ 3, mùng 2 tháng 6, Arseny Yasenyuk đã có chuyến thăm và làm việc tại vùng Zakarpartski. Ông đã mở một cơ quan đại diện của “Mặt trận cải cách” tại Uzgorod, và đã gặp gỡ với những người dân của thành phố, ông cũng lên kế hoạch tới thăm thành phố Beregovo.

NNC
theo Kor