Sau khi hoàn tất việc đăng ký mở ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoạt động tại thị trường Việt Nam, ANZ hướng tới mục tiêu mở năm văn phòng giao dịch tại Việt Nam.