Hội Đồng Hương Hà Nam Ninh tại thành phố Kiev được thành lập ngày 27-10-2014, đến nay đã tròn ba năm, theo qui định của điều lệ hội, nhằm tổng kết công tác của hội sau ba năm hoạt động và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới 2017-2020 và bầu ra BCH mới. Ngày mùng 6-11-2017, ban chấp hành hội Đồng hương Hà Nam Ninh tại thủ đô Kiev đã tiến hành đại hội, tới dự có đông đủ các anh chị em là hội viên, các vị đại biểu từ đại sứ quán, ban công tác cộng đồng, các hội đoàn trong thành phố Kiev, và đại diện Hội Đồng hương HNN tại Odessa, Hội ĐH Ninh Bình tại Kharcov. Đại hội đã diễn ra trong không khí vui vẻ đoàn kết và đã thành công tốt đẹp. Báo người Việt  Ukraina xin giới thiệu phóng sự ảnh tới bạn đọc:

Ảnh do Trần Thị Thúy cung cấp

»Cùng chủ đề