Những ai hiện có nhiều tiền chưa được công khai hóa đều quan tâm đến vấn đề ân xá vốn. Vấn đề này đặc biệt được quan tâm ở các nước thuộc Liên xô cũ trong đó có Ukraine

 Bởi vì ở các quốc gia này sau khi Liên xô tan rã một phần lớn tài sản quốc gia đã bị biển thủ bằng cách này hoặc cách khác bất hợp pháp. Một số vốn lớn của đất nước được gửi tại các nhà băng nước ngoài mà không có cách nào đầu tư hợp pháp trong nước. Chính phủ Ukraine đã thông qua dự luật ân xá vốn trình quốc hội thông qua.

Theo TTX ?UNIAN’ đưa tin, Chính phủ Ukraine tại cuộc họp ngày 28 tháng 4 năm 2009 đã thông qua dự luật ân xá vốn (“Về trật tự đặc biệt công khai thu nhập chưa nộp thuế và phí bắt buộc khác vào ngân sách và quỹ có mục đích quốc gia”) do bộ tài chính Ukraine soạn thảo.

Theo dự luật này, việc tiến hành ?ân xá thuế’ là đưa vào thực hiện cơ chế khai báo tự nguyện do cá thể và tư cách pháp nhân tự khai số thu nhập chưa trả thuế theo luật định.

Thời hạn thực hiện ?ân xá thuế’ là 6 tháng. Người công khai thu nhập sẽ phải nộp ?môn bài’ quốc gia theo biểu thuế lũy tiến phụ thuộc vào thời hạn khai báo vốn: nếu khai báo vào tháng thứ nhất thì khoản này là 4% gia trị đối tượng vốn khai báo; nếu khai báo vào tháng thứ 2 và thứ 3 – thì 6%; nếu khai báo vào 3 tháng còn lại – thì phải nộp 8%.

Ngoài ra, dự luật này còn tiên liệu sự bảo đảm của nhà nước tránh truy cứu hình sự hoặc trách nhiệm hành chính cho các chủ thể khai báo về vi phạm luật thuế Ukraine đối với những đối tượng vốn được công khai hóa theo dự luật này.

Thiết nghĩ bà con công đồng Việt nên lưu ý theo dõi dự luật này vì nó chỉ có thời hạn là 6 tháng kể từ khi quốc hội Ukraine thông qua.

Hoàng xuân Kiểm
theo UNIAN