Người đứng đầu Cty quốc gia “GasProm” ông Alexey Miller cho rằng, không có một vấn đề nào về việc Ukraine thanh toán tiền khí đốt của Nga cho đến hết tháng 12 năm nay. Ông nói: -“Tôi cho rằng, theo ý kiến chủ quan của tôi thì cho đến hết tháng 12 sẽ không có vấn đề gì cả”. Ông đã nói như vậy tại cuộc gặp gỡ những người tham gia diễn đàn “Câu lạc bộ Valday” từ 16 quốc gia đến. Câu lạc bộ này được tổ chức với sự bảo trợ của thông tấn xã “Novosti” và Hội đồng chính sách đối ngoại và quốc phòng (Nga – nd).

Theo lời ông những dự trữ mà “NaftoGas-Ukraine” hiện có cho phép tin tưởng như vậy. Ông nói: -“Như chúng tôi được biết thì một sơ đồ và khối lượng tái cấp vốn ở Cty cổ phần quốc gia “NaftoGas-Ukraine” cho phép thanh toán đến hết năm nay”.
Bộ trưởng nhấn mạnh rằng, “hiện tại “GasProm” có quan hệ tuyệt vời với Ukraine trong lĩnh vực khí đốt bởi vì “Naftogas-Ukraine” thực hiện hợp đồng đã ký kết mặc dù chúng tôi muốn họ dùng nhiều khí đốt hơn nhưng những yếu tố về thanh toán và vận chuyển quá cảnh là được thực hiện”. Người đứng đầu “GasProm” nói thêm rằng, những rủi ro trong quan hệ với Ukraine có màu sắc chính trị liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 1 năm 2010..

Hoàng Xuân Kiểm
theo (theo UNIAN dẫn RIA Novosti)

»Cùng chủ đề