Mới đây, công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIG Việt Nam – AIG Life cho biết công ty này vẫn trực thuộc công ty mẹ tại Mỹ dù có những thay đổi về chiến lược từ phía công ty mẹ.

Thông tin này đã được ông Mark Wilson, Chủ tịch AIA kiêm Chủ tịch khu vực châu Á-Thái Bình Dương của AIA và các công ty AIG Life, xác nhận. Điều này đã góp phần lấy lại niềm tin của các công ty AIA/AIG Life, các chủ hợp đồng, đội ngũ nhân viên, các đại lý và các đối tác hoạt động như là một kênh phân phối bảo hiểm. Đồng thời, AIG bảo đảm sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ và sản phẩm chất lượng đến khách hàng thông qua việc công bố chiến lược về việc giữ lại quyền sở hữu chi phối đối với các công ty AIG/AIG Life trong khi tìm kiếm các cổ đông chiến lược cho việc nắm giữ các cổ phần thiểu số.

AIG Life Việt Nam là công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn nước ngoài có đội ngũ gần 400 nhân viên và hơn 9.000 đại lý bảo hiểm làm việc tại khắp cả nước với gần 300.000 khách hàng và đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gần 4.000 khách hàng với tổng số tiền trên 40 tỉ đồng.

Gia Minh