Phòng báo chí Ban quản lý Hành chính chợ Ki-lô-mét số 7 bình luận các cuộc lục soát và thu giữ tài liệu tại trụ sở hành chính của Chợ Ki-lô-mét số 7 vào ngày 1 tháng 7 vừa qua. (>>вчерашние обыски)

Như trong thông báo cho biết, các đại diện công tố đã nêu một số nguyên nhân tiến hành lục soát trên cơ sở điều tra tố tụng mà nguyên nhân chính là “làm thất thoát tài sản”.

Nhfa sáng lập chợ Km7 Dobryanskiy trên màn hình

                           Nhà sáng lập chợ Km7 Dobryanskiy trên màn hình

Cty TNHH “Chợ hàng công nghiệp” (Chợ Km7) không phải là sở hữu nhà nước, đó là xí nghiệp tư nhân, và chỉ có đại hội cố đông mới thông qua quyết định chi tiêu tiền bạc. Tiền đưa vào phát triển chợ và các chi phí được thực hiện theo luật pháp và trả tiền thuế cho nhà nước”, – phòng báo chí lưu ý.

Tuy nhiên, Ban quản trị hành chính chợ không có ý định ngăn cản những cuộc kiểm tra hợp pháp nhưng cho rằng cơ quan thực thi pháp luật cần tìm hiểu nguyên nhân của những gì xảy ra.

“Các sự kiện xảy ra – đó là vòng mới trong lịch sử cướp cổ phần bởi ông Victor Chernat-Dobryanskiy từ nhà sáng lập chợ và là nỗ lực công khai hóa phần cổ phần đã cướp được, cho dù đang có những vụ hình sự, kể cả vụ làm giả giấy tờ.

Hồi năm 2014 bà quả phụ của người sáng lập chợ, bà Valentina Dobryanska đã kể về sự xung đột trong gia đình. Một trong số cháu của bà, ông Victor Chernat-Dobryanskiy đã làm giả chữ ký và đã thu của bà nội mình số cổ phần chợ do người chồng quá cố di chúc lại.  Sau đó đã chuyển những cổ phần này cho những người thứ ba. Như vậy, những người lạ không hề có quan hệ gì vời gia định nhà sáng lập xí nghiệp quá cố đã trở thành ngươi đồng sáng lập chợ.  Trong suốt thời gian đó các cuộctố tụng liên tiếp xảy ra, còn Victor-Dobryanskiy thì nỗ lực khống chế hoạt động của chợ bằng những buộc tội mới liên tiếp”, – Ban quản lý chợ đánh giá.

Nguồn: Dumska

»Cùng chủ đề