Ngày 8-4 Ngân hàng quốc gia Ucraina đã tổ chức phiên đấu giá ngoại tệ ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng-cá nhân vay tín dụng.

Ngày 8-4 Ngân hàng quốc gia Ucraina đã tổ chức phiên đấu giá ngoại tệ ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng-cá nhân vay tín dụng. Tại phiên ngày hôm qua NBU đã bán ra 31,568 triệu đô la với giá ưu đãi 7,80 gr/$ cho 42 ngân hàng.

Lần này NBU bán ngoại tệ ưu đãi không chỉ cho mục đích thanh toán nợ đến hạn và nợ quá hạn, mà còn để thanh toán nợ trước hạn.

Danh sách các ngân hàng đã mua ngoại tệ ưu đãi của NBU ngày hôm qua:

UkrSibbank

Ngân hàng “Forum”

Ukrsocbank

Prominvestbank

Raifaissen Bank Aval

Ngân hàng “Tài chính và Tín dụng”

Osadbank

VTB bank

Alfa-Bank

Creditprombank

Ukreximbank

Ukrgasbank

PUMb

VAB Bank

Ngân hàng Kresatik

Unicredit Bank

Ngân hàng “Thế giới tài chính Ucraina”

“Eurobank”

Ngân hàng “Daniel”

“Delta Bank”

“Svedbank Invest”

“ProCredit Bank”

“Policombank”

Ngân hàng “Trast-capital”

“Ngần hàng đầu tư số một”

Ngân hàng “BIG Energy”

“Astra Bank”

“XK Bank”

“Folksbank”

“SEB Bank”

“Svedbank”

“Ngân hàng Tiết kiệm Nga”

“Pireus Bank MKB”

“Erste Bank”

“BG Bank”

Ngân hàng “Pivdenyi”

Ngân hàng “Granit”

“Imexbank”

Phiên đấu giá ưu đãi tiếp theo của NBU sẽ tổ chức vào ngày mai, 10-4-2009

Phương Anh
theo Biz.Liga

»Cùng chủ đề