Phát biểu về bài học làm người của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị tổng kết công tác chuẩn bị đại hội 13, cực hay và sâu sắc, báo Người Việt Ukraina xin trân trọng giới thiệu


»Cùng chủ đề