Tại Kyiv khai mạc Diễn đàn kinh tế quốc tế lần thứ hai. Trong lời phát biểu mở đầu bộ trưởng phát triển kinh tế và thương mại Abromavichus kêu gọi cuộc đấu tranh kịch liệt với nạn tham nhũng. Ông bộ trưởng đề xuất sa thải tất cả các công tố, cán bộ thuế vụ, thẩm phán và cán bộ hải quan. – Dù sao tôi cũng tin rằng các chie số kinh tế vĩ mô xấu đã lùi về phía sau. Khi chúng ra từng có một túi tiền ngân sách trống rỗng, một nạn lạm phát khủng với giá đô la nhảy vọt thì bây giờ tất cả đã qua. Hiện đã có hai tháng giảm phát, tỷ giá đô la ổn định.

 

Bộ trưởng phát triển kinh tế và thương mại Ukraina Abromavichus

“Cuộc chiến chống tham nhũng thậm chí còn chưa bắt đầu…” – Abromavichus

Điều gì chưa làm được – đó là đấu tranh với tham nhũng. Rào cản khủng khiếp cho tiến bộ Ukraina đó là nạn tham nhũng. Hai ngày trước tôi tập trung các nhà đầu tư của nước ta, nhận báo cáo của 18 bộ và tất cả đều thừa nhận một cái ác tuyệt đối – đó là tham nhũng. Cuộc đấu tranh với nó thậm chí còn chưa bắt đầu. Đấu tranh với nạn tham nhũng cần phải phủ đầu và công khai. Mỗi ngày cần phải có 5-6 tội danh về tham nhũng trong hàng ngũ cao nhất của chính quyền. Một sự trừng phật là không đủ. Chúng ta đã đạt được một sự ổn định mỏng manh. Chúng ta cần tín dụng với tỷ giá chiết khấu nhỏ nhất.

Tiếp tục sẽ là gì? Tôi quả quyết rằng không có cải cách tận gốc thì chúng ta không thể đạt được tiến bộ. Thứ nhất, cần cải cách trên thực tế các cơ quan thực thi pháp luật. hay là sa thải 10% thẩm phán, thêm 5% với bằng cấp đẹp – điều gì sẽ thay đổi? Ở đâu chúng có những vấn đề lớn? Thuế vụ, hải quan, tòa án, công tố.

Hãy nói với tất cả họ “đả đảo băng đảng!”. Những chúng ta sẽ đề xuất mức lương cao xứng đáng để không có những tham nhũng. Hiện tại lương có 150 đô la. Nâng lên 30% thì điều gì thay đổi? Chỉ có cải cách tận gốc hoàn toàn thì sự vật mới thay đổi. Tôi đi nhiều ở Châu Âu. Tất cả thừa nhận rằng Ukraina rất thú vị. Nhưng chúng ta cần phải làm “bài về nhà”.

Chúng ta có nền công nghiệp mà ít khi nói tới. Chẳng hạn khai thác hổ phách, ti tan, vv… Chúng ta muốn nhận kết quả nào? Thứ nhất, muốn thiết lập môi trường kinh doanh, nơi mà điều kiện kinh doanh cho tất cả là như nhau. Thứ hai là thành lập những điều kiện thuận lợi bằng điều tiết những điều đơn giản nhất, tạo các dịch vụ điện tử cho doanh nghiệp. Cần phải giảm tối đa vai trò của nhà nước, kể cả bằng cách tư nhân hóa. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng đa số các xí nghiệp cần chuyên giao cho tư nhân (ngoại trừ các xí nghiệp chiến lược), – bộ trưởng Abromavichus nói.

Nguồn: fakty.ictv.ua

»Cùng chủ đề