Thủ lĩnh đảng xã hội Ucraina, ông Alekssandr Moros không loại trừ khả năng ủng hộ một ứng viên duy nhất của cánh tả trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Đó là thông cáo của phòng báo chí của đảng xã hội (SPU) cho hãng tin “UNIAN”.

Theo thông cáo của phòng báo chí của SPU thì đảng cộng sản (KPU)  đã đưa ra sáng kiến này và đã có tư vấn giữa lãnh đạo đảng cộng sản và SPU. Trong quá trình tư vấn hai bên đã bàn những đề xuất thành lập khối các lực lượng cánh tả và về bước đầu tiên theo hướng này – ủng hộ lãnh tụ cộng sản, ông Symonhenko như là một ứng viên tổng thống duy nhất của cánh tả.

Theo ý kiến của Moros thì khả năng ủng hộ một ứng viên duy nhất là nhằm liên kết các lực lượng cách tả. Ông nói: “Khi đó cần phải ký kết hợp đồng về một khối liên minh trong các cuộc bầu cử quốc hội và địa phương. Đó là nguyện vọng của cử tri được nói ở khắp nơi. Trong hiệp định nên thỏa thuận tỷ lệ đại diện trong danh sách của các đảng thành viên của khối lấy kết quả bầu cử của năm 2007 làm chuẩn”. Theo ý kiến của ông A.Moros thì hiệp định cần phải tiên liệu khả năng của mỗi đảng khi trúng vào quốc hội và hội đồng các địa phương và những quan điểm, chương trình của mỗi đảng thành viên của khối mà đã được thỏa thuận.

Hoàng Xuân Kiểm
theo UNIAN

»Cùng chủ đề