Ngày hôm nay công nhân của ba doanh nghiệp khai thác than vùng Donhesk đang bao vây trụ sở Rađa Tối cao và HĐBT Ucraina yêu cầu công ty nhà nước “Than Ucraina” phải đảm bảo việc thu mua sản lượng than do các mỏ không thuộc Bộ công nghiệp than khai thác.

Theo hãng UNIAN nhận được tin từ Liên đoàn công đoàn Ucraina, các thợ mỏ cũng yêu cầu bổ sung cho các doanh nghiệp hạn ngạch giao than cứng cho công ty “Than Ucraina”.

Hoạt động bao vây được bắt đầu từ lúc 9h 30 sáng nay trước cửa trụ sở Rađa Tối cao, có hơn 900 thợ mỏ thuộc doanh nghiệp “Quản lý mỏ mang tên Chapaev”, “Mỏ “Jdanovskaia” và “Mỏ “Svitanok” tham gia.

Sáng kiến và tổ chức hoạt động trên là Công đoàn công nhân công nghiệp than “PRUP” thuộc Liên đoàn công đoàn Ucraina.

Theo chủ tịch PRUP Victor Turmanov thông báo với UNIAN, các mỏ trên luôn nộp đủ thuế hàng tháng từ 750 đến 900 nghìn grivna. Theo ông, chính sách phân biệt đối xử của công ty nhà nước “Than Ucraina” đối với các mỏ không thuộc sở hữu nhà nước có thể khiến các mỏ này phải đống cửa và hơn 4,5 nghìn thợ mỏ và gia đình họ sẽ mất việc làm.

“Chỉ riêng để trả lương công nhân làm việc, thanh toán dịch vụ dân sinh, trả tiền thuê mỏ và thuế cũng các khoản nộp nghĩa vụ khác hàng tháng đã phải bán được 60 nghìn tấn than khai thác. Ví dụ, hôm nay “Than Ucraina” chỉ thu mua của Mỏ mang tên Chapaev theo hạn ngạch 2,5 nghìn tấn sản phẩm. Như vậy thì tiền bán hàng chỉ đủ để trả tiền điện tiêu thụ trong tháng”, – ông nói.

Sáng nay các thợ mỏ tham gia hoạt động phản đối đã đến thủ đô Kiev trên 22 chiếc xe buýt và dự định tiếp tục hoạt động cho đến khi chính phủ đáp ứng yêu cầu của mình.

Thông tin bên lề. Công đoàn công nhân công nghiệp than là thành viên
Liên đoàn công đoàn Ucraina. Công đoàn tập hợp gần 500 nghìn công đoàn
viên (88% công nhân trong ngành): bao gồm công nhân các mỏ khai thác
than, các nhà máy chế tạo máy, nhà máy sửa chữa cơ khí, xưởng làm giàu
than, các tổ chức xí nghiệp khác. Công đoàn có các uỷ ban khu vực tại 9
vùng của Ucraina: Donhesk, Lugansk, Dnhiepropetrovsk, Lvov, Volyn,
Kirovograd, Kiev, Odessa và Kharkov.

Phuong Anh
theo UNIAN

»Cùng chủ đề