Có 70% dân thành phố Donetsk muốn rời bỏ thành phố đang dưới sự kiểm soát của quân khủng bố thân Nga. Tuy nhiên, hầu như một phần ba công dân không thể bỏ đi khỏi thành phố với chế độ hành chính đặc biệt. Đó là kết quả điều tra xã hội học của báo ’62.ua’.

Ban biên tập đã hỏi ý kiến của bạn đọc về luật chế độ đặc biệt ba năm dành cho thành phố dưới sự kiểm soát của DNR với câu hỏi “Bạn sẽ hành động như thế nào trong trường hợp “thực tế thực hiện luật về chế độ đặc biệt và có nghĩa là Donetsk tối thiểu ba năm vẫn dưới sự kiểm soát của DNR ?”. 

 42,7% những người trả lời đã cho biết họ sẽ đi khỏi thành phố vào lãnh thổ do Ukraina kiểm soát. Và 27% ủng hộ câu trả lời “Sẽ sung sướng bỏ đi nhưng không có điều kiện như vậy”.
4,6% nói chính xác thêm rằng có ý định bỏ sang nước Nga. Còn một phần tư số những người được hỏi (25,1%) khẳng định là sẽ ở lại Donetsk. 
Đã có 3000 người tham gia điều tra xã hội học. Cuộc điều tra được kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2014. 
Lưu ý rằng, quốc hội Ukraina đã thông qua dự luật về chế độ hành chính đặc biệt đối với lãnh thổ bị chiếm đóng ở Donbass vào ngày 16 tháng 9.
Đồng thời phiên họp của quốc hội là phiên họp kín, về sau các đại biểu đã tuyên bố về khả năng kết quả bỏ phiếu bị làm sai lệch. Cho đến nay luật này vẫn chưa được chủ tịch quốc hội Turchinov ký. Kỳ vọng luật sẽ có hiệu lực không sớm hơn ngày 7 tháng 12, khi ở Donbass có cuộc bầu cử.

Hoàng Xuân Kiểm