Ngày hôm nay các đại biểu quốc hội khối Đảng khu vực vẫn tiếp tục phong toả chủ tịch đoàn Rađa Tối cao Ucraina.

Lối đi lên chủ tịch đoàn từ phía phòng nghị sự bị ghế chắn ngang.

Trong lúc này chỉ có 3 đại biểu phe đối lập có mặt trên chủ tịch đoàn.

Diễn đàn quốc hội không bị phong toả, nhưng 10 đại biểu từ khối Đảng khu vực chiếm giữ chỗ tại khu chính phủ.

Phòng nghị sự vẫn xuất hiện các biểu ngữ: “Đảng khu vực bảo vệ bảo đảm xã hội của mọi người!”, “Ai say rượu và theo chủ nghĩa dân tộc – hãy từ chức!”, “Bộ trưởng có thể chờ. Phải giúp dân trước đã!”.

Tính đến 9:30 trong phòng họp chỉ có các đại biểu đảng khu vực xuất hiện.

Phiên họp sáng của quốc hội phải bắt đầu lúc 10:00.

Xin nhắc lại với bạn đọc, ngày 1 và 3-7 Đảng khu vực cũng đã phong toả chủ tịch đoàn và diễn đàn quốc hội Ucraina, vì vậy phiên họp bất thường của quốc hội đã không thể tiến hành.

Phe đối lập yêu cầu quốc hội tăng mức sống tối thiểu, lương và lương hưu tối thiểu.

Đảng khu vực cũng yêu cầu cách chức ông Yuri Lusenko khỏi chức vụ bột rưởng bộ nội vụ, cách chức ông Ivan Vakarchuk khỏi chức vụ bộ trưởng bộ giáo dục và khoa học.

Phuong Anh
theo Tin tức Ucraina

»Cùng chủ đề